Hemijski fakultet u Beogradu

hemija
Hemijski fakultet u Beogradu

Prva katedra za hemiju osnovana je ubrzo po formiranju Liceja sredinom 19. veka. Potom je bila deo Velike škole, pa Filozofskog fakulteta, a od 1947. godine i Prirodno-matematičkog fakulteta. Odsek za hemijske i fizičkohemijske nauke PMF-a formiran je 1971. godine, a 1990. godine nastaje i Hemijski fakultet.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu je akreditovan za sledeće studijske programe: osnovne akademske studije (hemičar, biohemičar, hemičar za životnu sredinu, profesor hemije), diplomske studije (diplomirani hemičar-master, diplomirani biohemičar-master), doktorske studije (doktor hemijskih nauka, doktor biohemijskih nauka).

Katedre Hemijskog fakulteta su: Katedra za neorgansku hemiju, Katedra za organsku hemiju, Katedra za biohemiju, Katedra za analitičku hemiju, Katedra za nastavu hemije, Katedra za primenjenu hemiju. Na fakultetu se nalazi i Inovacioni centar.

Četiri profesora na Hemijskom fakultetu članovi su Srpske akademije nauke i umetnosti.

Hemijski fakultet ima sledeće aktivne studentske organizacije – Studentski parlament, Savez studenata Hemijskog fakulteta, Studentski centar, Zdravstveno-potporno udruženje studenata, Centar za naučno-istraživački rad studenata i Volonterski centar.

 

Adresa: Studentski trg 12-16, 11000 Beograd
Tel. centrale: 011 32 82 111
Studentska služba: 011 33 36 678
veb sajt: www.chem.bg.ac.rs
e-mail: studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs