Geografski fakultet u Beogradu

geografski
Geografski fakultet u Beogradu

Godine 1893. Jovan Cvijić osnovao je Geografski zavod pri istorijsko-filozofskom fakultetu Velike škole, koja je kasnije prerasla u Univerzitet u Beogradu. Kroz istoriju, sadašnji Geografski fakultet više puta je menjao naziv.

Na Geografskom fakultetu danas postoji pet studijskih grupa i deset katedri: Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Didaktika i metodika nastave geografije, Kartografija, Turizmologija, Prostorno planiranje, Demografija, Životna sredina, GIS. Takođe, fakultet raspolaže sa sedam laboratorija, opservatoriumom i bibliotekom.

Terenska nastava je sastavni deo programa svih studijskih grupa. Na fakultetu aktivno funkcioniše i Studentski parlament.

 

Adresa: Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Dekanat: 011 26 37 421
Faks: 011 21 82 889
Studentska služba: 011 33 36 677, 26 36 269
veb sajt: www.gef.bg.ac.rs
e-mail: students@gef.bg.ac.rs