Fizički fakultet u Beogradu

fizicki
Fizički fakultet u Beogradu

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu čine Institut za fiziku i Institut za meteorologiju.

Fakultet organizuje studije osnovnih i master studija.

Nastava se odvija na dvanaest katedri i to na deset katedri Instituta za fiziku: Katedre za opšte kurseve fizike na prvoj i drugoj godini, Katedra za fiziku kondenzovanog stanja, Katedra za primenjenu fiziku i meterologiju, Katedra za nastavu fizike, Katedra za kompjutersku fiziku, Katedra za teorijsku mehaniku, statističku fiziku i elektrodinamiku, Katedra za kvantnu i matematičku fiziku, Katedra za mehaniku jezgra i čestica, Katedra za fiziku atoma, molekula, jonizovanih gasova, plazme i kvantnu optiku; kao i na dve katedre Instituta za meterologiju: Katedra za dinamičku meterologiju i Katedra za opštu meterologiju.

Rad Fizičkog fakulteta odvija se u tri zgrade: zgrada u ulici Cara Dušana 13, zgrada na Studentskom trgu broj 12 i u zgradi Instituta za meteorologiju u ulici Dobračina broj 16.

Fizički fakultet ima i trideset i tri laboratorije Instituta za fiziku i pet laboratorija Instituta za meterologiju, u kojima se odvija eksperimentalna nastava, a studentima stoje na raspolaganju i računarske laboratorije.

 

Adresa: Studentski trg 12, 11000 Beograd
Dekanat: 011 71 58 151
Faks: 011 32 82 619
veb sajt: www.ff.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@ff.bg.ac.rs
Studentska služba: 011 32 81 375