Filološki fakultet u Beogradu

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Filološki fakultet u Beogradu

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu samostalno je počeo da funkcioniše 1960. godine kada se odvojio od Filozofskog fakulteta i postao posebna visokoškolska ustanova, mada je izučavanje filoloških nauka počelo znatno ranije, još od 1839. godine u okviru Liceja.

Filološki fakultet organizuje diplomske i postdiplomske studije u okviru sledećih katedri: Srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima, Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima, Opštu književnost i teoriju književnosti, Slavistika, Italijanistika, Romanistika, Germanistika, Anglistika, Orijentalistika, Albanologija, Opšta lingvistika, Bibliotekarstvo i informatika, Neohelenske studije, Hungarologija.

Seminar za društvene nauke predstavlja posebnu nastavno naučnu jedinicu Fakulteta, koji organizuje nastavu filozofije, kulturologije, socijalne ekologije i psihologije za sve studijske grupe. Na fakultetu postoje i tri centra: Centar za srpski, Međunarodni slavistički centar i Konfučije centar.

Na Filološkom fakultetu su aktivni Studentski parlament, Savez studenata i Studentska unija.

 

Adresa: Studentski trg 3, 11000 Beograd
Tel. 011 26 38 622
Faks: 011 26 30 039
veb sajt: www.fil.bg.ac.rs
e-mail: filoloski.fakultet@fil.bg.ac.rs