Farmaceutski fakultet u Beogradu

farmaceutski
Farmaceutski fakultet u Beogradu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1945. godine, mada je postojao i ranije, od 1939. godine, u okviru Medicinskog fakulteta.

Fakultet organizuje nastavu na više nivoa, a prvi nivo su integrisane osnovne studije, koje traju 5 godina i organizovane su prema dva studijska programa: farmacija i farmacija medicinska biohemija. Drugi nivo su specijalističke studije, koje se bave različitim područjima kao što su kozmetologija, industrijska farmacija, farmaceutska zdravstvena zaštita, farmakoekonomija i farmaceutska legislativa i farmaceutski menadžment i marketing. Treći nivo su doktorske akademske studije, u okviru kojih se bira između 11 modula.

Na Farmaceutskom fakultetu se takođe odvija i naučno-istraživački rad u okviru oblasti hemije, biologije i medicine.

Nastavno-naučni rad organizovan je u okviru 17 instituta, odnosno 5 katedri, koje objedinjuju rad više predmeta: Katedra farmacije, Katedra hemije, Katedra biohemijskih predmeta, Katedra fizike i fizičke hemije i Katedra medicinske biologije.

Studenti Farmaceutskog fakulteta su povezani i u razne organizacije kao što su Studentska organizacija (NAPSer), Farmaceutsko-istraživačko društvo Josip Pančić, Sportsko društvo, hor, Studentski parlament itd.

 

Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel. 011 39 51 372
Faks: 011 39 72 840
veb sajt: www.pharmacy.bg.ac.rs
e-mail: info@pharmacy.bg.ac.rs