Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu

spec.edukac.i rehabilit.
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je najmlađi član Univerziteta u Beogradu.

Studijski programi osnovnih akademskih studija integrišu naučne oblasti medicinskih, psiholoških, pedagoških i drugih nauka.

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju postoji nekoliko smerova: Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba, Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida, Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, Prevencija i tretman poremećaja ponašanja i Logopedija. U okviru ovih smerova mogu se upisati osnovne akademske i master studije. Na fakultetu postoje i specijalističke, kao i doktorske studije

Fakultet poseduje biblioteku sa velikim brojem domaće i strane literature. Na fakultetu aktivno radi Studentski savez i parlament.

 

Adresa: Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
Tel. 011 21 83 036
Faks: 011 21 83 081
veb sajt: www.fasper.bg.ac.rs
e-mail: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: 011 21 83 056
e-mail: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs