Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu

fizicka_hemija
Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu

Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u okviru svoje matičnosti za fizičkohemijske nauke jedinstvena je obrazovna i naučna ustanova u našoj zemlji i u okruženju, koja pored obrazovne delatnosti razvija i neguje naučni rad u oblasti fizičke hemije i srodnih nauka.

Nastava fizičke hemije na Univerzitetu u Beogradu  odvija se već preko 100 godina. Kao početak nastave smatra se 1903. godina.

Na Fakultetu za fizičku hemiju postoje tri nivoa studija: osnovne akademske, diplomske i doktorske studije.

Cilj Fakulteta za fizičku hemiju je ne samo visoko obrazovanje već i naučno-istraživački rad, a znanja koja se stiču na ovom fakultetu vezana su za fizičku hemiju, ali i za nauke sa kojima se fizička hemija graniči.

Katedre na ovom fakultetu su: Katedra za opštu fizičku hemiju, Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme, Katedra za elektrohemiju i hemijsku kinetiku, Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju, Katedra za dinamiku i strukturu materije.

 

Adresa: Studentski trg 12-16, 11158 Beograd
Tel. 011 21 87 133
Faks: 011 21 87 133
veb sajt: www.ffh.bg.ac.rs
e-mail: ffh@ffh.bg.ac.rs
Studentska služba: 011 33 36 647, 32 84 012
e-mail: studsluzba@ffh.bg.ac.rs