Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

fak.veterinarske medicine
Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

Fakultet veterinarske medicine (ranije Veterinarski fakultet) Univerziteta u Beogradu osnovan je davne 1936. godine. Ovaj fakultet ima čak 24 katedre, kao što su Anatomija, Biologija, Bolesti papkara, Farmakologija i toksikologija, Ishrana i botanika, Mikrobiologija, Parazitetske bolesti, Stočarstvo, Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela, Zoohigijena itd.

Fakultet veterinarske medicine organizuje osnovne, specijalističke i doktorske studije, kao i kontinuiranu edukaciju.
Na nastavi završnih godina zastupljene su i stručne prakse, kao i intenzivna terenska nastava. U okviru fakulteta funkcioniše Centralna biblioteka sa fondom preko 20.000 knjiga i časopisa, osnovana kada i fakultet.

Na fakultetu funkcioniše više studentskih organizacija: Studentski parlament, Savez studenata, Međunarodna organizacija studenata veterinarskih fakulteta poznatija kao IVSA (International Veterinary Students Assotiation), Veterinarsko istraživačko društvo, Sportsko društvo, Kinološka sekcija, Lovačka sekcija.

 

Adresa: Bulevar oslobođenja 18, 11000 Beograd
Tel. 011 36 15 436
Faks: 011 26 85 936
veb sajt: www.vet.bg.ac.rs
E-mail: dekanat@vet.bg.ac.rs