Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu

dif_08
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je vodeća institucija na prostorima jugoistočne Evrope u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja sa tradicijom dugačkom preko 60 godina. Na Fakultetu se realizuje nastava na svim nivoima univerzitetskog obrazovanja: školovanje na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine (osam semestara), dok diplomske akademske studije traju godinu dana (dva semestra). Fakultet organizuje i doktorske studije u trajanju od tri godine (šest semestara).

Zbog svoje specifičnosti i pedagoškog usmerenja fakultet mogu studirati osobe sa razvijenim motoričkim sposobnostima i sposobnostima za pedagoški rad sa decom i odraslima.

Nastava na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja ostvaruje se kroz predavanja, vežbe (praktične i teorijske), terensku nastavu (skijanje i aktivnosti u prirodi), seminare, kolokvijume i ispite.

 

Adresa: Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd
Tel. 011 35 31 000, 35 55 000
Faks: 011 35 31 100
veb sajt: www.fsfv.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@fsfv.bg.ac.rs