Fakultet političkih nauka u Beogradu

Fakultet političkih nauka
Fakultet političkih nauka u Beogradu

Fakultet političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu osnovan je 1968. godine i već 40 godina bavi se oblastima politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije i socijalne politike i rada. U skladu sa tim, na fakultetu postoje Politikološko odeljenje, Odeljenje za međunarodne studije, Novinarsko-komunikološko odeljenje i Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad.

Fakultet političkih nauka organizuje osnovne, master i doktorske studije.

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8.100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.

Studentske organizacije na FPN-u: Studentska unija FPN, Debatni klub, Evropski studentski forum, Timska inicijativa mladih, Srpski politički forum, Klub za Ujedinjene nacije, Diplomatski forum, Unija studenata socijalnog rada, Laokratsko udruženje studenata PLUS, Akcija za političku emancipaciju mladih, Klub studenata Fakulteta političkih nauka.

FPN je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju raznih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta političkih nauka razvijena je i izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

 

Adresa: Jove Ilića 165, 11040 Beograd
Tel. 011 30 92 999
Faks: 011 24 91 501
veb sajt: www.fpn.bg.ac.rs
e-mail: fpn@fpn.bg.ac.rs