Fakultet političkih nauka u Beogradu

fpn
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu osnovan je 1968. godine i već 40 godina bavi se oblastima politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, i socijalne politike i rada. U skladu sa tim, na fakultetu postoje Politikološko odeljenje, Odeljenje za međunarodne studije, Novinarsko-komunikološko odeljenje i Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad.

Fakultet političkih nauka organizuje osnovne,  master i doktorske studije.

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.

Studentske organizacije na FPN-u: Studentska unija FPN, Debatni klub, Evropski studentski forum, Timska inicijativa mladih, Srpski politički forum, Klub za Ujedinjene nacije, Diplomatski forum, Unija studenata socijalnog rada, Laokratsko udruženje studenata PLUS, Akcija za političku emancipaciju mladih, Klub studenata Fakulteta političkih nauka.

FPN je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju raznih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta političkih nauka razvijena je i izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

 

Adresa: Jove Ilića 165, 11040 Beograd
Tel. 011/30 92 999
Faks: 011/24 91 501
veb sajt: www.fpn.bg.ac.rs
e-mail: fpn@fpn.bg.ac.rs