Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

fon
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu osnovan je 1971. godine i predstavlja jedini fakultet u našoj zemlji koji na sveobuhvatan način tretira informacione sisteme i menadžment.

Osnovne akademske studije traju osam semestara i realizuju se kroz sledeće studijske programe: Informacioni sistemi i tehnologije, Menadžment, Operacioni menadžment i Upravljanje kvalitetom. Na fakultetu se organizuju i master studije, doktorske studije, međunarodne master studije i specijalističke strukovne studije. U okviru fakulteta postoje i različite laboratorije i centri.

Na FON-u aktivno funkcionišu Studentski parlament i veliki broj studentskih organizacija koje svojim aktivnostima unapređuju studentski i fakultetski život.

 

Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Tel. centrale: 011 39 50 800
Dekanat: 011 39 50 823
Faks: 011 24 61 221
veb sajt: www.fon.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@fon.bg.ac.rs