Fakultet bezbednosti u Beogradu

Fak.bezbednosti
Fakultet bezbednosti u Beogradu

Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.

Programom Fakulteta bezbednosti pokrivaju se međusobno povezane sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Katedre koje postoje na fakultetu su: Katedra studija bezbednosti,  Katedra studije odbrane, Katedra civilne zaštite i zaštite životne sredine, Katedra menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, Katedra društveno-humanističkih nauka.

Na Fakultetu bezbednosti se mogu upisati osnovne akademske i strukovne studije, diplomske akademske studije (master), doktorske studije, specijalističke akademske i strukovne studije, ali se organizuje i stručno obrazovanje i usavršavanje.

Fakultet sarađuje sa domaćim i stranim institucijama, kao i brojnim privrednim organizacijama.

 

Adresa: Gospodara Vučića 50, 11040 Beograd
Tel. 011 64 51 843, 64 51 963
Faks: 011 64 57 685
veb sajt: www.fb.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs