Ekonomski fakultet u Beogradu

ekonomski
Ekonomski fakultet u Beogradu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka, sa tradicijom od 80 godina.

Katedre, koje postoje na fakultetu su: ekonomska teorija i analiza, ekonomska politika i razvoj, međunarodni ekonomski odnosi, poslovna ekonomija i menadžment, računovođstvo i poslovne finanasije, statistika i matematika.

Smerovi na Ekonomskom fakultetu su: Ekonomska analiza i politika, Marketing, Računovodstvo revizija i finansijsko upravljanje, Trgovinski menadžment i marketing, Finansije, Bankarstvo i osiguranje, Turizam i hotelijerstvo, Statistika, Informatika i kvantitativne finansije, Menadžment i Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina.

Ekonomski fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 55 redovna profesora. Do sada je diplomiralo oko 46.000 studenata, oko 3.500 je nastavilo studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 760 steklo titulu doktora nauka.

Na Ekonomskom fakultetu postoji više studentskih organizacija, čiji je cilj zaštita interesa studenata i dodatno angažovanje: SSEF – Savez studenata Ekonomskog fakulteta, SUEF – Studentska unija Ekonomskog fakulteta, AIESEC – Međunarodna organizacija za razmenu studenata ekonomije, Markentiška radionica, Debatni klub, Grupa za SPEKOF, EKOF media group, Sportski klub „Ekonomist“.

 

Adresa: Kamenička 6, 11000 Beograd
Tel. 011 30 21 240
Faks: 011 26 39 560
veb sajt: www.ekof.bg.ac.rs
Studenstki info centar: sic@ekof.bg.ac.rs