Biološki fakultet u Beogradu

bioloski
Biološki fakultet u Beogradu

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu postoji već preko 150 godina, a njegov prvi upravnik bio je Josif Pančić.

Osnovne akademske studije na Biološkom fakultetu traju tri godine i diplomske akademske studije (master) još dve godine.

Na Biološkom fakultetu postoje tri instituta i svakome pripada po nekoliko katedri.

Institut za zoologiju :
Katedra za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja
Katedra za dinamiku razvića životinja
Katedra za genetiku i evoluciju
Katedra za ekologiju i geografiju životinja
Katedra za biologiju ćelija i tkiva
Katedra za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju

Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“ :
Katedra za morfologiju i sistematiku biljaka
Katedra za fiziologiju biljaka
Katedra za ekologiju i geografiju biljaka
Katedra za mikrobiologiju
Katedra za algologiju, mikologiju i lihenologiju

Institut za fiziologiju i biohemiju :
Katedra za opštu fiziologiju i biofiziku
Katedra za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju
Katedra za biohemiju i molekularnu biologiju

Osnovne studije obuhvataju četiri studijske grupe: 

Zajednička osnova
Izborni modul – Biologija
Izborni modul – Ekologija
Izborni modul – Molekularna biologija i fiziologija

Osnovne studije obuhvataju pet studijskih grupa:

Master akademske studije – Biologija
Master akademske studije – Ekologija
Master akademske studije – Molekularna biologija i fiziologija
Master akademske studije – Profesor biologije
Master akademske studije – Profesor ekologije i zaštite životne sredine

Biološki fakultet pruža pored kvalitetne nastave i mogućnost bavljenja naučno-istraživačkim radom, kao i terenska istraživanja širom zemlje.

Takođe, studentima ovog fakulteta su na raspolaganju mikroskopske sale opremljene najsavremenijim mikroskopima, istraživački centri kao što su Centar za promenu PCR i Centar za lasersku i konfokalnu mikroskopiju. Fakultet sarađuje sa različitim institutima i srodnim fakultetima.

 

Adresa: Studentski trg 3, 11000 Beograd
Tel. 011 21 86 635
Faks: 011 26 38 500
veb sajt: www.bio.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Studentska služba: Studentski Trg 16, u zgradi PMF-a u prizemlju
Tel. 011 26 35 627