Arhitektonski fakultet u Beogradu

Faculty_of_Architecture_and_Civil_Engineering,_Belgrade,_Serbia
Arhitektonski fakultet u Beogradu

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu ima tri odseka ili departmana: Departman za arhitekturu, Departman za urbanizam, Departman za arhitektonske tehnologije.

Na fakultetu postoji 6 katedri:

  • Katedra za arhitektonsko i urbanističko projektovanje
  • Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
  • Katedra za arhitektonske konstrukcije, tehnologiju građenja i ekološki inženjering
  • Katedra za statiku konstrukcija
  • Katedra za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti
  • Katedra za vizuelne komunikacije

Na Arhitektonskom fakultetu postoje Arhitektonski računarski centar (ARC), Centar za akreditaciju i međunarodnu saradnju (CIC), Informaciono-dokumentacioni centar (InDoC) i Istraživačko-poslovni centar (IPC).

Studentske organizacije Arhitektonskog fakulteta su: Savez studenata AF, Studentska unija AF i Klub mladih arhitekata.

Istorijat

Prvi elementi visokoškolske nastave iz oblasti arhitekture u Srbiji pominju se 1844. godine, kada je, premeštanjem Liceja u Beograd, reformisana i njegova nastava, u okviru koje je, na filozofskom odeljenju uveden i predmet Građanska arhitektura.

19. juna 1846. godine, ukazom Kneza Aleksandra Karađorđevića, osnovana je Indžinirska škola, u okviru čije nastave se, među pet predmeta, nalazi i arhitektura. Osnivanje ove škole smatra se podsticajem za osnivanje posebnog Tehničkog fakulteta na budućoj Velikoj školi, a samim tim i početkom visokoškolske nastave arhitekture u Srbiji.

Tokom 1863. godine Licej prerasta u Veliku školu, u okviru koje se osniva i Tehnički fakultet.

1888/1889. godine Tehnički fakultet se izdvaja iz opšte zajednice Velike škole kao posebna celina, a 1897. godine dobija zaseban Arhitektonski odsek.

27. februara 1905. godine, prerastanjem Velike škole u Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, sa svojim arhitektonskim odsekom, postaje jedan od pet članova Univerziteta.

Uredbom Vlade Narodne Republike Srbije, 21. juna 1948 godine, osnovan je Arhitektonski fakultet, kao jedan od nezavisnih fakulteta Tehničke velike škole, dotadašnjeg Tehničkog fakulteta. Istom uredbom, svi navedeni fakulteti izdvojeni su iz sastava Univerziteta u Beogradu. Na osnovu Opšteg zakona o Univerzitetu, 1954. godine, svi fakulteti Tehničke velike škole priključeni su Univerzitetu u Beogradu.

 

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73/II, 11000 Beograd
Dekanat: 011 32 25 254
Faks: 011 33 70 193
e-mail: dekan@arh.bg.ac.rs
Studentska služba: 011 33 70 199
e-mail: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
veb sajt: www.arh.bg.ac.rs