Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum

singidunum poslovni
Poslovni fakultet u Beogradu

Poslovni fakultet u Beogradu deo je integrisanog Univerziteta Singidunum. Razvio se iz Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje – FFMO, osnovanog 1999. godine. Po ugledu na američke i evropske univerzitete, Fakultet  2010. godine dobija ime Poslovni fakultet u Beogradu, a u njegovom sastavu nalaze se akreditovani programi Poslovne ekonomije i Marketinga i trgovine. Studije Poslovnog fakulteta usklađene su sa Bolonjskom deklaracijom.

Studijski program poslovne ekonomije usmeren je na finansijsko i bankarsko poslovanje, računovodstvo, reviziju, tehnologiju i ekonomiku osiguranja, poslovnu informatiku, brendiranje i dizajn. Na studijskom programu Marketinga i trgovine studenti izučavaju trgovinski menadžment, marketing, međunarodnu ekonomiju, spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje, računovodstvo, poslovnu informatiku i elektronsku trgovinu.

Poslovni fakultet u Beogradu Univerziteta Singidunum realizuje studije na tri nivoa osnovne, master i doktorske. Osnovne studije traju osam semestara, a zvanje koje se stiče posle njih je diplomirani ekonomista. Zvanje posle završenih master studija Poslovna ekonomija glasi master ekonomskih nauka. Program doktorskih nauka je Finansije i bankarstvo, a završavanjem ovog stepena stiče se zvanje doktor nauka ekonomske nauke.

Fakultet stavlja akcenat na stručnu praksu, čime se znanje stečeno na predavanjima, upotpunjuje praktičnom primenom i iskustvom.

 

Adresa: Danijelova 32, 11010 Beograd
Tel. 011 30 94 094
Faks: 011 24 62 826
veb sajt: pfb.singidunum.ac.rs
e-mail: pfb@singidunum.ac.rs