Fakultet zdravstvenih, pravih i poslovnih studija u Valjevu Univerziteta Singidunum

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu je savremeno organizovana visokoobrazovna institucija funkcionalno integrisana u Univerzitet Singidunum.

Fakultet realizuje osnovne i master akademske studije koje omogućavaju nastavak obrazovanja i na doktorskim studijama.

Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System).

Ono što Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu pruža je:

  • Konstantno učenje dva strana jezika (engleski i nemački ili španski) sa mogućnošću sticanja međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju engleskog (British Council) i španskog jezika (DELE).
  • Informatičko obrazovanje, pri čemu su praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata i sve prati diploma Supplement.
  • Rad u malim grupama, neposredan kontakt sa predmetnim nastavnicima.
  • Praktična provera stečenih znanja, kreativne radionice.
  • Razvoj menadžerskog i preduzetničkog duha.
  • Izučavanje poslovne etike i komunikacija.
  • Primena mentorstva i razvoj kreativnosti.
  • Sticanje niza hard i soft veština.

 

Adresa: Železnička 5, 14000, Valjevo
Tel. 014 292 610
veb sajt: fzp.singidunum.ac.rs
e-mail: pf@singidunum.ac.rs