Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum

singidunum hotelijerstvo
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment u sklopu je integrisanog Univerziteta Singidunum. Postoji već devet godina, a studije koje organizuje osmišljene su po ugledu na inostrane visokoobrazovne institucije u ovoj oblasti, ali i na osnovu iskustva u našoj zemlji. Postoje tri studijske opcije turizam, hotelijerstvo i gastronomija.

Cilj Fakulteta je da omogući studentima da steknu znanja i veštine neophodne za obavljanje upravljačkih, rukovodilačkih, istraživačkih, analitičkih i drugih poslova u državnim i privatnim institucijama u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Po završetku četvorogodišnjih osnovnih studija dobija se zvanje diplomirani ekonomista, a posle master studija – master ekonomskih nauka. Posle doktorskih studija stiče se zvanje doktor nauka menadžment i biznis.

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment ponosi se svojom bibliotekom koja je referentna regionalna biblioteka Svetske turističke organizacije. Biblioteka ima elektronski katalog knjiga i registrovana je u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković.

 

Adresa: Danijelova 32, 11010 Beograd
Tel. 011 30 94 094
Faks: 011 24 62 826
veb sajt: www.fthm.singidunum.ac.rs
e-mail: fthm@singidunum.ac.rs