Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum

singidunum fakultet za medije
Fakultet za medije i komunikacije

Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum je visokoobrazovna ustanova koja organizuje studije po standardima Bolonjske deklaracije koje omogućavaju studentima da sami izgrade svoje obrazovne profile u širokoj oblasti medija i komunikacija. Nastavni metod na fakultetu je multidisciplinarne prirode i podržan savremenim tehnološkim dostignućima. Fakultet je u cilju kvalitetnije nastave ostvario saradnju sa kompanijama, javnim preduzećima i marketinškim i PR agencijama, u kojima studenti mogu realizovati stručnu praksu za poslove komunikologa, kulturologa, multimedijalnog umetnika, novinara, psihologa i socijalnog radnika.

Osnovne studije traju tri, odnosno četiri godine, a oblasti su Mediji i komunikacije, Psihologija i socijalni rad. Studijski programi koji traju četiri godine su Komunikacije i odnosi sa javnošću (sa izbornom opcijom Literatura i komunikacije), Novinarstvo i medijska produkcija i Psihologija, a programi u trajanju od tri godine su Digitalne umetnosti i novi mediji i Socijalni rad. Posle završenih četvorogodišnjih studija kandidat stiče zvanje – diplomirani.

Master studije traju godinu dana, a posle njih stiče se zvanje – master. Studijski programi na ovom stepenu su: Kultura globalnih medija, sa izbornim opcijama Odnosi sa javnošću, Kultura globalnih medija i Digitalne umetnosti i novi mediji, zatim Primenjena psihologija, Studije muzike u oblasti medija i komunikacija, menadžment muzike i medija, Studije Japana i Studije prevođenja.

Fakultet za medije i komunikacije ima raznovrsnu izdavačku delatnost, a u njegovom sastavu rade mnogobrojni centri iz oblasti medija, menadžmenta i psihologije. Fakultet izdaje i dva studentska časopisa Propeler i DeScripto, a studenti se mogu angažovati i na mnogim studentskim projektima. Na Fakultetu je aktivan i FMK radio.

 

Adresa: Karađorđeva 65, 11000 Beograd
Tel. 011 26 26 474
Faks: 011/26 28 124
veb sajt: www.fmk.singidunum.ac.rs
e-mail: fmk@singidunum.ac.rs