Fakultet za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum

singidunum IT
Fakultet za informatiku i računarstvo

Fakultet za informatiku i računarstvo već devet godina radi u okviru integrisanog Univerziteta Singidunum. Misija Fakulteta je obrazovanje visokostručnog kadra za rad na programerskim i projektantskim poslovima u oblasti informatike i računarstva. Izlazne kompetencije svršenih studenata su programiranje, zaštita, baze podataka, rad na mrežama, serverima, srednjem sloju, web servisima, rad sa operativnim i informacionim sistemima i aplikacijama. Nastavni plan i program koncipiran je na osnovu iskustva u zemlji, ali i po uzoru na srodne evropske fakultete i univerzitete. Programi su usaglašeni sa Bolonjskom deklaracijom.

Poseban akcenat stavlja se na samostalan rad na konkretnim problemima i razvojnim projektima, kako bi se razvila visoka sposobnost rešavanja problema. U cilju unapređenja nastavnog procesa, Fakultet uspešno sarađuje sa nekoliko kompanija iz oblasti programiranja i računarstva, a studentima su dostupne i kvalitetno opremljen savremen prostor za rad.

Fakultet za informatiku i računarstvo realizuje studije na tri stepena osnovne, master i doktorske. Studijski program osnovnih studija, Informatika i računarstvo, traje osam semestara. Završavanjem studija prvog stepena kandidat stiče zvanje diplomirani informatičar. Master studijski program nudi tri usmerenja u okviru programa Savremene informacione tehnologije: Zaštita informacija i digitalna forenzika, Savremeni informacioni sistemi i Inteligentni sistemi. Posle ovog stepena, stiče se zvanje master u oblasti savremenih informacionih tehnologija. Doktorski studijski program, pod nazivom Napredni sistemi zaštite, traje tri godine, posle čega kandidat dobija zvanje doktor nauka računarske nauke. Usmerenja na ovom nivou su Sistemi za detekciju upada u računarske mreže i njihova zaštita, Biometrijski sistemi autentifikacije i Stenografski sitemi i kriptoanaliza.

 

Adresa: Danijelova 32, 11010 Beograd
Tel. 011 30 94 094
Faks: 011 24 62 826
veb sajt: fir.singidunum.ac.rs
e-mail: fir@singidunum.ac.rs