Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Osnovni zadaci Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu su da kroz realizaciju studijskih programa, na osnovnim i master akademskim studijama za fizičko vaspitanje i sport, i menadžment u sportu, formira odgovarajuće akademske profile stručnjaka koji će svojim radom doprineti postizanju visokih rezultata u oblastima fizičkog vaspitanja, sporta i menadžmenta.

Kao poseban zadatak koji je Fakultet sebi zadao je i školovanje kadrova za rad sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, kao i rad sa decom sa posebnim potrebama. Uvođenjem novih programskih sadržaja koji su u dosadašnjoj i postojećoj praksi bili zanemareni, Fakultet će svojim radom i praksom doprineti da se poboljša i unapredi korišćenje telesne aktivnosti u cilju opšteg psihofizičkog i socijalnog razvoja dece.

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport obezbeđuje savremen i kvalitetan proces obrazovanja novih generacija studenata, koji će posle uspešno završenih studija kompetentno i odgovorno obavljati zadatke diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta i čiji će profesionalni pedagoški rad u obrazovnim i sportskim organizacijama konstruktivno povezivati fizičko vaspitanje, sport i društvenu sredinu i uticati na ukupan razvoj fizičke kulture.

Studijski program Menadžment u sportu, obezbeđuje studentima sticanje najnovijih teorijskih i praktičnih naučnih i stručnih znanja iz oblasti sportskog menadžmenta. Ovaj tudijski program, u okviru delatnosti visokog obrazovanja, ima svrhu i ulogu da obrazuje studente za profesiju diplomirani menadžer. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o sportu, i sa odredbama Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave poslovima upravljanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta.

Zvanja u okviru zanimanja menadžer u sportu su:

  • operativni sportski menadžer
  • sportski menadžer
  • sportski menadžer specijalista

 

Adresa: Danijelova 32, 11010 Beograd
Tel. 011 30 94 094
Faks: 011 24 62 826
veb sajt: ffkms.singidunum.ac.rs
e-mail: ffkms@singidunum.ac.rs