Centar Novi Sad

Univerzitet Singidunum – Centar Novi Sad

Univerzitet Singidunum u okviru svog Centra u Novom Sadu pruža mogućnost studiranja na osnovnim akademskim studijama na četiri studijska programa: Poslovna ekonomija, Turizam i hotelijerstvo, Informacione tehnologije i Softversko i informaciono inženjerstvo.

Studijski program Poslovna ekonomija namenjen je studentima koji imaju želju i potrebu da se na kvalitetan način obrazuju i steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu. Tri izborne opcije studijskog programa Poslovna ekonomija su:

  • Finansijski menadžment
  • Računovodstvo, revizija i forenzika
  • Upravljanje ljudskim resursima i odnosima sa javnošću

Nakon uspešnog završetka studija, studenti programa Poslovna ekonomija stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista.

Četvorogodišnje studije na studijskom programu turistički i hotelijerski menadžment osmišljene su u skladu sa potrebama onih koji su se opredelili da razvijaju karijeru u oblasti turizma – trenutno najmasovnijoj i najbrže rastućoj industriji u svetu. Nastava na ovom studijskom programu se zasniva na multidisciplinarnom pristupu. Pritom, posebno se obraća pažnja na znanja iz oblasti ekonomije, korišćenje informacionih tehnologija i na učenje svetskih jezika. Stručna praksa je sastavni deo studijskog programa. Tri izborne opcije – Turizam, Hotelijerstvo ili Ekonomija hrane, pružaju studentima mogućnost sticanja profesionalnih i ličnih sposobnosti, i uspešno ih pripremaju za vodeće stručne pozicije u ovoj profesiji.

Završetkom studija na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment stiče se zvanje diplomirani ekonomista.

Studijski program Informacione tehnologije je usaglašen sa dostignutim stepenom razvoja informacionih tehnologija, savremenih veb servisa, internet marketinga, savremenih menadžerskih pristupa i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja iz ovih oblasti u poslovnim sistemima. Glavna odlika studijskog programa Informacione tehnologije je posvećivanje pažnje internet tehnologijama i veb servisima što je u skladu sa brzim tehnološkim promenama u ovoj oblasti.

Studijski program Softversko i informaciono inženjerstvo obezbeđuje najšira znanja iz oblasti softverskog i informacionog inženjerstva. Na studijama se izučavaju metodološki aspekti razvoja složenih softverskih i informacionih sistema i najsavremenije prateće, posebno softverske tehnologije za primenu softverskog i informacionog inženjerstva u različitim domenskim oblastima.

Diplomirаni inženjeri softverskog i informacionog inženjerstvа su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove iz oblasti:

  • Inženjer za programiranje veb aplikacije
  • Inženjer za programiranje mobilnih sistema
  • Inženjer za programiranje poslovnih sistema
  • Inženjer za veb-dizajn
  • Inženjer za razvoj i implementaciju zaštite u računarskim sistemima
  • Inženjer za razvoj softverskih modula elektronskog poslovanja

 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 4a, Novi Sad
Tel. 021 66 21 900
Fax: 021 66 21 901
veb sajt: novisad.singidunum.ac.rs
e-mail: novisad@singidunum.ac.rs