Pravni fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija

Pravni fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija

Pravni fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija osnovan je 2000. godine i od svog nastajanja do danas prerastao je u visokoškolsku ustanovu koja danas predstavlja jednog od lidera u oblasti obrazovanja kompetentnog i profesionalnog kadra u oblasti pravnih nauka. Pored sedišta u Novom Sadu, Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija ima akreditovane visokoškolske jedinice u Subotici, Šapcu, Nišu i Beogradu.

Studijski programi koji se realizuju na Fakultetu su pripremljeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, čiji je cilj sticanje kompetencija i sposobnosti koje će studentima omogućiti da se aktivnije i kreativnije uključe i doprinesu stvaranju pretpostavki za izgradnju društva znanja. Kompetentan nastavni kadar studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti pravnih nauka i uspešno priprema studente za polaganje pravosudnog ispita.

Studenti koji su završili studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija uspešno nalaze zaposlenje, jer su tokom studija osposobljeni da postanu odgovorni profesionalci, sposobni da se prilagode novim situacijama u praksi i da sa lakoćom analiziraju pravne probleme pred kojima se nađu, a u cilju rešavanja konkretnog pravnog slučaja na najbolji mogući način. Pravni fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija, kao jedna od vodećih proaktivno orijentisanih visokoškolskih institucija, uvažava činjenicu da savremeno tržište rada zahteva visoko osposobljene profesionalce, stoga uz pružanje kvalitetnog i sveobuhvatnog teorijskog znanja, obezbeđivanje praktičnog iskustva ne posmatra kao prestiž, već kao neophodan element procesa obrazovanja. Upravo iz tog razloga u okviru Fakulteta su oformljeni Centar za edukaciju i specijalističke kurseve i Centar za evropske integracije. Cilj osnivanja ovih centra jeste kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje studenata, diplomiranih, ali i zaposlenih lica koja kroz dopunsku edukaciju, druge edukacione aktivnosti i specijalističke kurseve unapređuju znanja i veštine potrebne za sadašnju i buduću poslovnu orijentaciju. Brojni specijalistički kursevi koji se organizuju u okviru ovih centara okupljaju veliki broj gostujućih predavača koji svoje bogato iskustvo nastoje da prenesu kroz mnoštvo raznih primera iz prakse. Pored velikog broja specijalističkih kurseva Fakultet obezbeđuje studentima i praksu u Osnovnom i Višem sudu, kao i u privrednim organizacijama.

Dugogodišnje iskustvo i rezultati nastavnog kadra, kao i uspesi svršenih studenata predstavljaju garanciju da će Pravni fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija i u budućnosti u potpunosti odgovoriti novim izazovima i nastaviti sa daljim razvojem u oblasti nauke, ali i u procesu prenošenja kako teorijskih tako i praktičnih znanja.

 

Adresa: Geri Karolja 1, 21000 Novi Sad
Tel. 021 40 04 99
Faks: 021 46 95 13
veb sajt: www.pravni-fakultet.info
e-mail: office@pravni-fakultet.info