Farmaceutski fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija

Farmaceutski fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija
Farmaceutski fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija

Farmaceutski fakultet u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija osnovan je 2012. godine kada su akreditovane integrisane akademske studije Farmacije i Farmacije – medicinske biohemije i specijalističke akademske studije Medicinske biohemije. Činom akreditacije ovih studijskih programa Fakultet je postao prvi (i jedini) akreditovani privatni fakultet iz oblasti farmacije u širem regionu.

Svi studijski programi Fakulteta usklađeni su sa programima prestižnih evropskih univerziteta iz srodnih oblasti.

Apsolutni prioritet u nastavi je praksa. Kroz visoke standarde nastavnog porcesa, praktičnu nastavu, posete terenu i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova studenti se pripremaju za realne situacije u praksi sa kojima će se susretati po završetku studija.

Praktična nastava izvodi se u malim grupama u savremeno opremljenim laboratorijama Fakulteta, eksternim nastavnim bazama i partnerskim institucijama. Za studente koji su zaposleni ili ne stanuju u Novom Sadu postoji posebna organizacija studija.

Kroz nastavni proces studente vode nastavnici i saradnici Fakulteta sa bogatim naučnim i praktičnim iskustvom stečenim u prestižnim ustanovama širom sveta kao što su National Health Institute, Marryland, USA; School of Medicine, New York, USA; United Nations, New York, USA; University of Greenwich, UK i dr.

 

Adresa: Trg mladenaca 5, 21000 Novi Sad
Tel. 021 66 15 897
Faks: 021 44 75 77
veb sajt: www.faculty-pharmacy.com
e-mail: office@faculty-pharmacy.com