Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Univerziteta Privredna akademija, osnovan je 2000. godine. Dobio je akreditaciju za tri studijska programa: osnovne akademske studije, master studije i doktorske studije. Institut za strateški razvoj, preduzetništvo i poslovne procese, koji je organizaciona jedinica Fakulteta, takođe poseduje akreditaciju za naučnoistraživački rad.

Sertifikovan je sistem kvaliteta nastavnog procesa prema međunarodnom standardu SRPS ISO 9001, a akreditovana je i biblioteka naučno obrazovne literature.

Studije su organizovane prema pedagoškim standardima u skladu sa interesima i potrebama društveno ekonomskog razvoja Srbije. Praktična nastava se realizuje u virtuelnom preduzeću. Ovaj sistem edukacije studenata menadžmenta, realizuje se kroz trening za postizanje menadžerskih veština, u prikladno opremljenim kabinetima na Fakultetu.

Krajnji cilj i rezultat edukacije studenata u virtuelnom preduzeću je razvoj menadžerskih i liderskih znanja, veština i sposobnosti preduzetnika, posredstvom metoda i tehnika simulacije poslovnih funkcija i procesa koji se odvijaju u realnom preduzeću.

Pored saradnje sa srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu, Fakultet je uspostavio saradnju sa Tržištem rada, Nacionalnom službom zapošljavanja, Nacionalnim tržištem roba i usluga Republike Srbije i Asocijacijom srpskih menadžera.

Nastavu na MEF realizuju ugledni profesori sa ekspertskim znanjima iz teorije i prakse. Nastavni procesi se realizuju u savremenim kabinetima i Institutu, uz aktivno učešće studenata u rešavanju primera iz života i prakse. Informatička podrška nastavnog procesa se realizuje kroz predmete Informacione tehnologije, Informacioni sistemi, Elektronsko poslovanje, kao i kroz Virtuelno preduzeće.

 

Adresa: Jevrejska 24, 11000 Beograd
Tel. 011 32 82 473
veb sajt: www.mef.edu.rs
e-mail:office@mef.edu.rs
e-mail Studentske službe:studentska.sluzba@mef.edu.rs