Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija – FIMEK predstavlja savršen spoj profesionalnog, modernog i priznatog edukovanja i usavršavanja u cilju sigurnog postizanja uspeha i napredovanja u poslovanju i karijeri.

U savremenim uslovima života, nezamisliva je organizacija društva i države bez ekonomske dimenzije. Danas, bez pomoći ekonomskih stručnjaka, nije moguće rešavanje brojnih pitanja iz ekonomske sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju ekonomski odnosi različitog stepena složenosti. Poznato je da u uslovima sve većih potreba otvaranja nacionalne privrede, uključivanja u svetske tokove novca, robe, rada i kapitala postaje obaveza da se naši mladi kadrovi obuče i osposobe za takve vrlo složene poslove. Na temelju koji je postavljen, sledeći inovativan pristup obrazovanju, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu danas predstavlja dinamičnu obrazovnu zajednicu koja prihvata proaktivan pristup promenama u okruženju i kontinuirano usavršava svoje nastavne procese i celokupan sistem rada.

Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje strukture programa, kroz opcione grupe predmeta. Struktura plana i programa Fakulteta je u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi.

Ono po čemu se Fakultet posebno ističe je visok stepen interaktivne nastave, kompetentan nastavni kadar i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu. Na taj način kod studenata se formira pozitivan stav prema učenju, razvija se želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Osim toga, posebna pažnja se poklanja pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja studentima, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

Po završetku studija, studenti su visoko osposobljeni za rad u oblastima poslovne ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, diplomatije i menadžmenta u prehrambenoj industriji, biljnoj i stočarskoj proizvodnji, ekologije i zaštite životne sredine, informatike i informacionih tehnologija.

 

Adresa: Cvećarska 2, 21000 Novi Sad
Tel. 021 40 04 84
Faks: 021 46 95 13
veb sajt: www.fimek.edu.rs
e-mail: info@fimek.edu.rs