Vojna akademija u Beogradu

Vojna akademija u Beogradu
Vojna akademija u Beogradu

Vojna akademija neguje tradiciju prve vojne akademije, Artiljerijske škole, koja je zaživela u Srbiji sredinom 19. veka. Dan Vojne akademije je 18. mart, čime želi da se obeleži dan kada je knez Aleksandar Karađorđević, 1850. godine, potpisao Ukaz o ustrojstvu Artiljerijske škole. Istorijske okolnosti nisu dozvoljavale kontinuiran rad ove akademije, tako da je ova institucija reorganizovana mnogo puta u skladu sa istorijsko-političkim uslovima. Od 2006. godine počinje sa radom jedinstvena Vojna akademija koja školuje oficire za potrebe svih rodova.

Misija Vojne akademije je da obrazuje profesionalne oficire lidere koji mogu da odgovore na intelektualne i etičke izazove ovog poziva u službi države. Saglasno tome, zadatak Akademije je da obrazuje i osposobi kadete i oficire za odgovarajuće dužnosti u rodu i da im omogući dalje usavršavanje.

Vojna akademija realizuje visoko obrazovanje na osnovnim studijama, poslediplomskim studijama, poslediplomskom stručnom usavršavanju, kao i školovanje za rezervne oficire.

Osnovne četvorogodišnje akademske studije organizuju se na šest studijskih programa, u okviru kojih mogu postojati različiti moduli: Menadžment u odbrani, Vojnomašinsko inženjerstvo, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnohemijsko inženjerstvo, Vojno vazduhoplovstvo i Logistika odbrane.

Master studije traju godinu dana i realizuju pet studijskih programa: Menadžment u odbrani, Vojnomašinsko inženjerstvo, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnohemijsko inženjerstvo i Vojni menadžment.

Trogodišnje doktorske studije organizuju se na dva programa: Menadžment u odbrani i Vojnomašinsko inženjerstvo.

Specijalističke studije omogućavaju jednogodišnje produbljivanje stečenih znanja i veština iz određene oblasti. Po završetku studija ovog stepena dobija se zvanje specijalista inženjer u određenoj naučnoj oblasti. Programi su: Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo i Vojnohemijsko inženjerstvo.

Vojna akademija organizuje kurseve iz raznovrsnih oblasti, uključujući strane jezike, srpski jezik za strance i oblast pomorstva. Na ove kurseve mogu se prijaviti pripadnici državnih službi, javnih preduzeća, ali i civilna lica i lica koja rade u privatnom sektoru.

Od školske 2007/08. godine na Akademiji se ravnopravno sa muškarcima obrazuju devojke za poziv oficira.

Kadeti Akademije aktivno učestvuju na sportskim dešavanjima. Kadeti imaju i priliku da učestvuju u razmeni kadeta sa partnerskim institucijama iz inostranstva.

 

Adresa: Generala Pavla Jurišića-Šturma 33, 11000 Beograd
Tel. 011 36 03 194, 36 03 341
veb sajt: www.va.mod.gov.rs
e-mail: stud.sluzba@va.mod.gov.rs