Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan
Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan – (FIT) obrazuje visokostručne kadrove za rad sa hardverskim i softverskim proizvodima, aplikacijama i programskim sistemima koji se koriste u organizacijama.

Fakultet informacionih tehnologija nastao je 2005. godine. Izgrađen je po principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija. Zahvaljujući toj činjenici diploma FIT-a je lako prepoznatljiva u svim krajevima sveta.

Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, FIT je omogućio, po prvi put u Srbiji, studije preko Interneta studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način.

Savremeno tržište diktira potrebu za usmerenim obrazovanjem budućih zaposlenih. FIT je uvek pratio te potrebe i u prvim godinama svog postojanja, pored Informacionih tehnologija, razvio još šest različitih studijskih programa iz oblasti menadžmenta i dizajna. Niz specifičnosti u načinu studiranja na FIT-u izgradili su prepoznatljivost koja se preslikala na moćniju instituciju, Univerzitet Metropolitan.

Danas Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan nudi sledeće studijske programe:

  • Informacione tehnologije
  • Informacioni sistemi i digitalizacija
  • Softversko inženjerstvo
  • Računarske igre

 

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: 011 20 30 885
Faks: 011 20 30 628
veb sajt: www.metropolitan.ac.rs
e-mail: info@metropolitan.ac.rs