Fakultet digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan

Fakultet digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan
Fakultet digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan

Fakultet digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan organizuje osnovne, master i doktorske studije iz oblasti dizajna i medija.

Studijski programi Osnovnih akademskih studija na Fakultetu digitalnih umetnosti su četvorogodišnji akademski programi, u obimu od 240 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti dizajna.

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Studije su organizovane prema bolonjskim principima, sa jednosemestralnim predmetima, modularizovanim i reorganizovanim programima, uzimanjem u obzir ukupnog opterećenja studenata u toku školske godine i 40-to časovne radne nedelje, izraženim kroz ESPB.

Fakultet digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan ima tri studijska programa:

  • Grafički dizajn
  • Dizajn interaktivnih medija
  • Modni dizajn

Grafički dizajn, kao umetnička disciplina, se bavi kreativnim procesom koji ostvaruje vizualnu komunikaciju sa korisnima dobijenog vizualnog rešenja. Vizuelnom komunikacijom se prenosi određena poruka ciljnom auditorijumu. Grafički dizajn, ako umetnička disciplina može imati više užih oblasti (pod disciplina) koje su usmerene različitim metodama vizuelne komunikacije i predstavljanja vizuelnog rešenja. Grafički dizajn može da se odnosi na proces kreiranja vizuelne komunikacije, ali može da predstavlja i dobijeno rešenje ili proizvod, koji je generisan (stvoren) tim kreativnim procesom.

Interaktivni mediji su proizvodi i usluge računarskih sistema koji odgovaraju na akcije njihovih korisnika, predstavljajući sadržaje kao što su tekst, grafika, animacija, video, audio, igre i dr. Dizajn interaktivnih medija je oblast primenjenih umetnosti koja se bavi estetskim i funkcionalnim aspektima rada i korišcenja interaktivnih medija. Dizajn interaktivnih medija kao jedna od oblasti primenjenih umetnosti, na jedinstven način objedinjuje praktičnu i estetsku stranu umetnosti.

Moda postaje sve značajnija u sociološkom, kulturnom i estetskom smislu, sve vidljivija i izražajnija na generalnom nivou. Poznato je da je moda postala jedna od najpopularnijih, ali veoma zahtevnih grana svetske industrije, a njena širina u praktičnom smislu dozvolila je da u sebe implementira i druge značajne grane primenjene umetnosti poput modnog i grafičkog dizajna. Modna industrija u nekim evropskim zemljama, poput Italije i Francuske, je vrlo bitan deo privrede, dok u mnogim drugim postaje takav.

Na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan sve ove oblasti se izučavaju sa ciljem pripreme stručnjaka koji će biti najtraženiji na tržištu rada u budućnosti.

 

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: 011 20 30 885
Faks: 011 20 30 628
veb sajt: www.metropolitan.ac.rs
e-mail: info@metropolitan.ac.rs