Visoka poslovna škola Megatrend

 

Adresa: Bulevar umetnosti 29, 11000 Beograd
Tel. 011/214-54-64
www: http://www.megatrend.edu.rs
e- mail: info@megatrend.edu.rs

 

 

O  poslovnoj skoli:

Visoka poslovna škola Megatrend strukovne studije nastala je transformacijom Poslovne škole Megatrend prvoosnovane obrazovne ustanove u sistemu institucija Megatrend univerziteta i polazišta nastanka i razvoja svih ostalih obrazovnih institucija Megatrend univerziteta.

U Visokoj poslovnoj školi Megatrend strukovne studije se izvodi studijski program poslovne strukovne studije osnovnih strukovnih studija, klasično i na daljinu, u trajanju od 3 godine i 180 ESPB. Diplomirani studenti stiču naziv strukovni ekonomista, a diploma Visoke poslovne škole Megatrend strukovne studije priznata je u zemlji i inostranstvu.

U Visokoj poslovnoj školi Megatrend strukovne studije formiraju se stručnjaci u oblasti dva smera: smera Menadžment i smera Finansije i bankarstvo, koji su sposobni da primene stečena znanja i veštine u domaćoj i međunarodnoj praksi, da ih prenesu na druge i podstaknu razvoj ekonomske struke i stručnog podmlatka, da razvijaju sopstvenu karijeru obrazujući se uz rad, ili nastave školovanje na studijama drugog stepena.

Budući prioriteti Visoke poslovne škole Megatrend strukovne studije su obezbeđenje međunarodno konkurentnog obrazovnog procesa u oblasti poslovne ekonomije koji će doprineti obrazovanju stanovništva, međunarodnom repozicioniranju domaće privrede i društva.