Fakultet za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend

Megatrend-UniverzitetFakultet za umetnost i dizajn (FUD) Univerziteta Megatrend ima za cilj da obrazuje kreativne mlade ljude koji su spremni da osmisle, promovišu i razviju nove mogućnosti u umetničkim disciplinama i da ih primene na tržištu. Studijski programi koji se realizuju u skladu su sa Bolonjskom deklaracijom.

Fakultet organizuje akreditovane studijske programe za prvi i drugi stepen studija. Prva godina osnovnih studija zajednička je za sve profile u smislu predmeta i multidisciplinarne je prirode. Od druge godine, studenti se opredeljuju za module: Grafički dizajn i vizuelne komunikacije, Industrijski dizajn, Dizajn enterijera, Tekstil i odevanje, Scenografija. Zvanja koja svršeni studenti dobijaju glase, u zavisnosti od odseka: primenjeni umetnik, dizajner ili dramski i audiovizuelni umetnik. Obim studija prvog stepena je četiri godine.

Master studije traju godinu dana, a njihov cilj je da osposobe studenta za analitičko sagledavanje umetničke teorije i prakse i za samostalan umetnički i stručni rad. Po završetku diplomskih akademskih master studija, kandidat stiče zvanje diplomirani primenjeni umetnik master.

Fakultet za umetnost i dizajn (FUD) aktivno organizuje radionice i sarađuje sa srodnim evropskim fakultetima, a studenti i profesori redovno realizuju izložbe.

 

Adresa: Bulevar Umetnosti 29, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/21 38 396; 21 47 673
Adresa: Kralja Petra 46
Tel. 011/32 81 736
www: http://www.fudmegatrend.net