Fakultet za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend

Fakultet za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta
Fakultet za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta

Fakultet za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend ima za cilj da obrazuje kreativne mlade ljude koji su spremni da osmisle, promovišu i razviju nove mogućnosti u umetničkim disciplinama i da ih primene na tržištu. Studijski programi koji se realizuju u skladu su sa Bolonjskom deklaracijom.

Usvajanjem inoviranog, akreditovanog programa, nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta usaglašena je kako sa aktuelnim kretanjima u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, tako i sa savremenim principima edukacije. Rad na fakultetu organizovan je kroz proces istraživanja i primene savremenih metoda iz oblasti dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i vizuelnih umetnosti, scenografije, tekstila, mode, grafičkog i industrijskog dizajna. Na ovaj način stečena znanja u kombinaciji sa sticanjem teorijske osnove neophodne za razumevanje savremenih tokova u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, čine naše studente, buduće diplomirane primenjene umetnike, izuzetno konkurentnim u ovoj oblast.

Studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za umetnost i dizajn pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.

Osnovne akademske studije primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine i vrednuju se sa 240 ESPB. Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani primenjeni umetnik – dipl. prim. umet.

Nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn odvija se prema sledećim modulima:

• Modul 1: Grafički dizajn
• Modul 2: Industrijski dizajn
• Modul 3: Dizajn enterijera
• Modul 4: Modni dizajn
• Modul 5: Scenografija

Nakon završenih osnovnih akademskih stuija, studenti mogu da nastave svoje usavršavanje na master i doktorskim studijama Fakulteta za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta.

Fakultet ostvaruje uspešnu saradnju sa istaknutim evropskim fakultetima iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Fakultet za umetnost i dizajn potpisnik je ugovora o saradnji i razmeni studenata sa jednim od 20 vodećih univerziteta u Evropi, italijanskim Univerzitetom Politehniko di Milano koji obezbeđuje po dve jednosemestralne stipendije za studente druge, treće ili četvrte godine, za jednosemestralno školovanje u Milanu. U okviru sporazuma, na Fakultetu za umetnost i dizajn svake godine održava se radionica Voterliving, na kojoj studenti Fakulteta imaju priliku da razmene iskustva sa kolegama iz Milana.

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 26 01 869, 26 03 461
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-umetnost-i-dizajn
e-mailuniverzitet@megatrend.edu.rs