Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu Univerziteta Megatrend

Megatrend-UniverzitetFakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu Univerziteta Megatrend teži da istraživanjem u oblasti ekonomskih nauka i prenošenjem naučnih i stručnih znanja obrazuje kompetentne ekonomske stručnjake i time podrži obrazovnu i privrednu strukturu zajednice.

Fakultet organizuje studijske programe za osnovne akademske studije poslovne ekonomije, diplomske i specijalističke akademske studije poslovne ekonomije agrobiznisa, i to po ugledu na evropske i svetske standarde. U skladu s tim, svi programi su akreditovani.

Posle osnovnih studija koje traju četiri godine, kandidat stiče zvanje diplomirani ekonomista. Posle master studija od godinu dana, stiče se zvanje diplomirani ekonomista master. Specijalističke studije mogu upisati kandidati sa ostvarenih 300 ESPB, tj. sa završenim diplomskim studijama. Zvanje koje se stiče posle njih je diplomirani ekonomista specijalista.

Osnovne studije obezbeđuju studentu osnovna ekonomska znanja neophodna za razumevanje poslovanja preduzeća i za sposobnost primene istih u konkretnim zadacima upravljanja, posebno u vezi sa korisnicima proizvoda i usluga.

Diplomske studije produbljuju postojeća znanja i veštine, čime se omogućuje razumevanje poslovnih procesa u preduzeću i privredi, ali i razumevanje korišćenja prirodnih resursa, održivog razvoja, agrarnog i ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.

Specijalističke studije kvalifikuju studenta za razumevanje i poznavanje nacionalne politike u oblasti poljoprivrede i agrobiznisa, kao i evropskih tendencija u ovoj sferi, zatim za mikroekonomsku i finansijsku analizu i primenu matematičko-statističkih i marketinških veština na agrarnom tržištu.

 

Adresa: Pop Lukina 26, 14 000 Valjevo
Tel./faks: 014/221 539; 293 270; 293 271
veb sajt: www.fpe.edu.rs
e-mail: info@fpe.edu.rs