Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo Univerziteta Megatrend

Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu Megatrend univerziteta
Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu Megatrend univerziteta

Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu Univerziteta Megatrend teži da istraživanjem u oblasti ekonomskih nauka i prenošenjem naučnih i stručnih znanja obrazuje kompetentne ekonomske stručnjake i time podrži obrazovnu i privrednu strukturu zajednice.

Studiranje na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Valjevo podrazumeva klasičan evropski sistem u kome praksa dominira u odnosu na teoriju. Studentima se ostavlja dovoljno vremena i za obaveze van fakulteta. Široka kompatibilnost programa sa dokumentima Evropske unije (Bolonjska deklaracija) u praktičnom smislu znači da studenti, svojim izborom studiranja na Fakultetu za poslovnu ekonomiju, sebi otvaraju vrata za dalje školovanje, rad kao i rad u inostranstvu. Stečeno teorijsko znanje na Fakultetu, studenti u potpunosti mogu da primene u praktičnim delovima profesije. Na tržište rada dolaze potpuno spremni i osposobljeni – razvijaju se sasvim drugačija znanja, sposobnosti i nivoi samopouzdanja kao i način usmenog i pisanog izražavanja. Velika pažnja se posvećuje analizi slučajeva, rešavanju praktičnih problema, organizovanju radionica i dr.

U toku studija na osnovnim akademskim studijama – Međunarodna poslovna ekonomija, studenti imaju mogućnost da, kroz izborne predmete, biraju predmete po svome interesovanju. Student neprekidno radi na sebi i, na kraju, svojim zalaganjem ostvaruje rezultate za koja je mislio da ih je nemoguće ostvariti. Kroz intenzivno učenje stranih jezika (osim engleskog, moguć je izbor vodećih svetskih jezika – ruskog, francuskog, nemačkog, italijanskog, španskog, kineskog ili japanskog jezika) studenti stiču mogućnost lakše komunikacije i korišćenja strane literature koja nije dostupna na srpskom jeziku.

Studentima su dostupni studijski programi na svim nivoima studija – osnovne akademske studije – Međunarodna poslovna ekonomija, master studije – Geoekonomske i regionalne studije i Bankarstvo i finansije i doktorske studije – Zajednički program doktorskih studija ekonomskih nauka. Studijski programi su akreditovani kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije odnosno KAPK-a (dokumenta dostupna na sajtu FPE).

 

Adresa: Pop Lukina 26, 14000 Valjevo
Tel. 014 29 32 70, 29 32 71
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovnu-ekonomiju-valjevo
e-mail: infofpe@megatrend.edu.rs