Fakultet za poslovne studije Vršac Univerziteta Megatrend

Fakultet za poslovne studije Vršac Megatrend univerziteta
Fakultet za poslovne studije u Vršcu Megatrend univerziteta

Fakultet za poslovne studije u Vršcu ima misiju da obezbedi kvalitetno obrazovanje koje će stvoriti mlade, kreativne i kompetentne stručnjake za poslovnu ekonomiju u domaćoj i inostranoj privredi i koji će biti sposobni da realizuju poslove koji vode maksimizaciji profita. Pružanjem međunarodno konkurentnog obrazovnog programa, fakultet želi da doprinese poboljšanju obrazovnih standarda i repozicioniranju domaće privrede i društva.

Navedene ciljeve fakultet ostvaruje preko unapređivanja i kontrole kvaliteta nastavno-obrazovnog procesa, saradnje sa drugim srodnim visokoškolskim institucijama u zemlji i inostranstvu, razvoja naučnog podmlatka i razvoja procesa permanentnog obrazovanja.

Fakultet za poslovne studije u Vršcu nudi savremeni sistem studija u oblasti
poslovne ekonomije i menadžmenta. Studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanih promena poslovnog okruženja i primene savremenih poslovnih metoda i organizacije privrednih aktivnosti, i upoznaju se sa celovitim, integrisanim i praktično primenljivim sistemom znanja pojedinih disciplina i oblasti, neophodnim za sve nivoe upravljanja i odlučivanja u poslovanju.

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akademski studijski programi:

  • Osnovne akademske studije: Poslovna ekonomija
  • Master akademske studije: Preduzeće u međunarodnom okruženju

Na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu postoji jedan smer – Poslovna ekonomija. Fakultet je akreditovan za izvođenje nastave četvorogodišnjih akademskih studija. Nakon završenog školovanja student stiče zvanje diplomirani  ekonomista.

 

Adresa: Centar Milenijum, Omladinski trg 17, 26300 Vršac
Tel. 013 83 13 30
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije-vrsac
e-mail: fpsvrsac@naisbitt.edu.rs