Fakultet za poslovne studije u Vršcu Univerziteta Megatrend

Megatrend-UniverzitetFakultet za poslovne studije u Vršcu ima misiju da obezbedi kvalitetno obrazovanje koje će stvoriti mlade, kreativne i kompetentne stručnjake za poslovnu ekonomiju u domaćoj i inostranoj privredi i koji će biti sposobni da realizuju poslove koji vode maksimizaciji profita. Pružanjem međunarodno konkurentnog obrazovnog programa, fakultet želi da doprinese poboljšanju obrazovnih standarda i repozicioniranju domaće privrede i društva.

Navedene ciljeve fakultet ostvaruje preko unapređivanja i kontrole kvaliteta nastavno-obrazovnog procesa, saradnje sa drugim srodnim visokoškolskim institucijama u zemlji i inostranstvu, razvoja naučnog podmlatka i razvoja procesa permanentnog obrazovanja.

Fakultet za poslovne studije u Vršcu organizuje studije na sledećim nivoima osnovne akademske studije poslovne ekonomije, diplomske akademske studije preduzeće u međunarodnom okruženju i specijalističke akademske finansijski menadžment.

Osnovne akademske studije traju četiri godine, a zvanje koje se posle njih stiče je diplomirani ekonomista. Diplomske akademske studije traju godinu dana, a zvanje je diplomirani ekonomista master. Specijalističke studije traju takođe godinu dana, a zvanje koje omogućavaju je diplomirani ekonomista specijalista.

 

Adresa: Omladinski trg 17, 26 300 Vršac
Tel: 013/800 174; 800 184
Fax: 013/800 175
veb sajt: www.fps.edu.rs
e-mail: fpsvrsac@megatrend.edu.rs