Fakultet za poslovne studije Požarevac Univerziteta Megatrend

Fakultet za poslovne studije u Požarevcu Megatrend univerziteta
Fakultet za poslovne studije u Požarevcu Megatrend univerziteta

Fakultet za poslovne studije u Požarevcu Univerziteta Megatrend pruža savremene studije iz oblasti ekonomije i menadžmenta, koje kroz praktično primenjiva znanja i integrisano izučavanje disciplina i oblasti, pripremaju studenta za buduće delovanje u poslovnom svetu. Cilj je da studenti ovladaju teorijskim i praktičnim znanjima iz mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva, kako bi se uspešno snašli u upravljanju preduzećima.

Fakultet za poslovne studije nudi savremeni sistem studiranja; studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanog tehnološkog razvoja i brzih promena poslovnih metoda, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti, i u tom kontekstu organizuju i realizuju poslove koji ostvaruju maksimizaciju profita. Studenti ovladavaju primenom naučnih i stručnih dostignuća za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka u komercijalnim, finansijskim, računovodstvenim, marketinškim i drugim funkcijama poslovanja preduzeća.

Fakultet za poslovne studije u Požarevcu je akreditovan i sastavni je deo sistema visokog obrazovanja Republike Srbije.

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Osnovne akademske poslovne studije
  • Master akademske poslovne studije

Fakultet raspolaže savremenom opremom za izvođenje nastave, kao i kompjutersku i jezičku laboratoriju i savremenu biblioteku, a brucošima je obezbeđena udžbenička literatura.

 

Adresa: Lole Ribara 31, 12000 Požarevac
Tel. 012 55 52 34, 55 71 23
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije-pozarevac
e-mail: studentskasluzba@fpspo.edu.rs