Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend

Fakultet za kultutu i medije Megatrend univerziteta
Fakultet za kultutu i medije Megatrend univerziteta

Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend ima za cilj da obrazuje stručnjake koji će moći odgovorno i kreativno da upravljaju kulturnim, naučnim i komunikacijskim procesima u savremenom društvu.

Studije su jedinstvene, jer omogućavaju moderne oblike istraživanja kulture, društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i žurnalističko-medijskih potreba. Multidisciplinarnim pristupom i kroz spoj teorije i prakse, studenti se osposobljavaju kroz procese planiranja i upravljanja u oblastima kulture, multimedija i novinarstva.

Svi studijski programi, na svim nivoima – osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije kulturološkog i komunikološkog usmerenja, akreditovani su kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije odnosno KAPK-a (dokumenta dostupna na sajtu FKM).

Fakultet za kulturu i medije ostvaruje studije koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope, jer pružaju moderne, globalnom okruženju primerene oblike istraživanja kulturne baštine, oblika društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i žurnalističko-medijskih potreba. Moderno zasnovani, stalno otvoreni nastavno-obrazovni i naučni programi, koji se realizuju multidisciplinarnim pristupom i interaktivnim spojem teorije i prakse, garancija su da će studenti ovog fakulteta postati prestižni analitičari i istraživači vrednosti, društvenih tokova, nepoznanica i celine duha vremena. Fakultet za kulturu i medije u Beogradu Univerziteta Megatrend je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije.

Fakultet za kulturu i medije realizuje studije na tri stepena osnovne, master i doktorske. Osnovne studije traju četiri godine, a studijski programi su: Menadžment u kulturi i medijima, Odnosi s javnošću i Novinarstvo. Posle završenih osnovnih studija, kandidati stiču zvanja diplomirani komunikolog ili diplomirani žurnalista.

Master diplomske studije u trajanju od godinu dana imaju program Upravljanja u kulturi i medijima, Novinarstvo i Odnosi s javnošću. Zvanje koje se stiče je master-kulturolog.

Doktorske studije traju tri godine, a njihov program zove se Kulturologija i komunikologija. Zvanje posle završenih doktorskih studija su doktor kulturoloških i doktor komunikoloških nauka.

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 22 03 028, 22 03 029
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kulturu-i-medije
e-mailuniverzitet@megatrend.edu.rs