Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend

obj-megatrend5
Zgrada Univerziteta Megatrend

Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend ima za cilj da obrazuje stručnjake koji će moći odgovorno i kreativno da upravljaju kulturnim, naučnim i komunikacijskim procesima u savremenom društvu.

Studije su jedinstvene, jer omogućavaju moderne oblike istraživanja kulture, društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i žurnalističko-medijskih potreba. Multidisciplinarnim pristupom i kroz spoj teorije i prakse, studenti se osposobljavaju kroz procese planiranja i upravljanja u oblastima kulture, multimedija i novinarstva.

Fakultet za kulturu i medije realizuje studije na tri stepena osnovne, master i doktorske. Osnovne studije traju četiri godine, a studijski programi su: Menadžment u kulturi i medijima, Odnosi s javnošću i Novinarstvo. Posle završenih osnovnih studija, kandidati stiču zvanja diplomirani kulturolog, diplomirani komunikolog i diplomirani žurnalista.

Master diplomske studije u trajanju od godinu dana imaju program upravljanja u kulturi i medijima, novinarstva i odnosa s javnošću. Zvanje koje se stiče je master-kulturolog.

Doktorske studije traju tri godine, a njihov program zove se kulturologija i komunikologija. Zvanje posle završenih doktorskih studija su doktor kulturoloških i doktor komunikoloških nauka.

 

Adresa : Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/ 220 30 29, 220 30 62
veb sajt: www.megatrend.edu.rs/fkm/
e-mail: infofkm@megatrend.edu.rs