Fakultet za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend

Megatrend-UniverzitetFakultet za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend osnovan je 2009. godine, jer je prepoznata potreba za kvalitetnom obukom iz oblasti računarstva. Nastava je fokusirana isključivo na ovu oblast, bez opterećivanja studija programima iz matematike, elektrotehnike, mašinstva i organizacionih nauka. Prednost ovog fakulteta je što svojim diplomcima otvara mnoge mogućnosti za zaposlenje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Fakultet nudi akreditovane programe iz osnovnih akademskih, specijalističkih i master akademskih studija. Osnovne studije traju tri, a master dve godine. Specijalističke studije traju godinu dana, a doktorske tri godine.

Zvanja koja se stiču su sledeća informatičar (osnovne akademske studije), master informatičar (master studije) i specijalista informatičar (specijalističke studije).

Fakultet za kompjuterske nauke obezbeđuje temeljno izučavanje računarskih tehnologija, programiranja, programskih jezika, računarskih platformi i dobijanje svetski priznatih sertifikata. Specijalističke studije bave se mrežnim računarstvom i internet tehnologijama.

 

Adresa: Bulevar umetnosti 29, 1070 Novi Beograd
Tel. 011/ 20 92 111, 214 54 64
veb sajt: www.megatrend.edu.rs/fkn
e-mail: infofkn@megatrend.edu.rs