Fakultet za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend

Fakultet za kompjuterske nauke Megatrend univerziteta
Fakultet za kompjuterske nauke Megatrend univerziteta

Fakultet za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend osnovan je 2009. godine, jer je prepoznata potreba za kvalitetnom obukom iz oblasti računarstva. Nastava je fokusirana isključivo na ovu oblast, bez opterećivanja studija programima iz matematike, elektrotehnike, mašinstva i organizacionih nauka. Prednost ovog fakulteta je što svojim diplomcima otvara mnoge mogućnosti za zaposlenje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

U današnje vreme stručnjaci iz oblasti programiranja, operativnih sistema, računarskih mreža, baza podataka, računarske grafike i aplikativnog softvera najlakše dolaze do dobro plaćenog posla. Fakultet za kompjuterske nauke generiše upravo ovaj tip kadrova kroz jedinstven studijski program na osnovnim, master i doktorskih studijama, koji je potpuno usaglašen sa preporukama jedinog svetskog standarda iz oblasti računarstva Computing Curricula 2013 (CC2013) – IEEE Computer Society and ACM Association for Computing Machinery.

Osim jedinstvenog studijskog programa, Fakultet za kompjuterske nauke pruža najsavremenije metode rada u nastavi i vrhunske predavače iz ove oblasti. Tokom studiranja studenti imaju mogućnost da steknu više svetskih priznatih IT sertifikata najpoznatijih vendora kao što su Microsoft, HP, CompTIA, Oracle, IBM. Studentima završnih godina pruža se mogućnost da u skladu sa svojim preferencijama i uspehom tokom studija obavljaju praksu u najuspešnijim domaćim i stranim kompanijama.

Zajedničke doktorske studije sa Univerzitetom Primorska iz Slovenije, akreditovanim u EU, dodeljuju dve doktorske diplome kao da su studije nezavisno završene na oba univerziteta. Među viziting profesorima koji aktivno rade sa našim doktorantima i dolaze u Beograd nalaze se najpoznatiji naučnici iz sveta (London, Peking, Mičigen).

Fakultet nudi akreditovane programe iz osnovnih akademskih, specijalističkih i master akademskih studija. Osnovne studije traju tri, a master dve godine. Specijalističke studije traju godinu dana, a doktorske tri godine.

Zvanja koja se stiču su sledeća informatičar (osnovne akademske studije), master informatičar (master studije) i specijalista informatičar (specijalističke studije).

Fakultet za kompjuterske nauke obezbeđuje temeljno izučavanje računarskih tehnologija, programiranja, programskih jezika, računarskih platformi i dobijanje svetski priznatih sertifikata. Specijalističke studije bave se mrežnim računarstvom i internet tehnologijama.

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 22 03 029 , 22 03 062
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kompjuterske-nauke
e-mailuniverzitet@megatrend.edu.rs