Fakultet za biofarming Bačka Topola Univerziteta Megatrend

Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli Megatrend univerziteta
Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli Megatrend univerziteta

Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli Univerziteta Megatrend je visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih studijskih programa i razvoj naučnih disciplina, privrede i društva u celini kroz prenos znanja. Studije na ovom fakultetu osmišljene su tako da student stekne znanja i veštine potrebne za profitabilnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju putem iskorištavanja obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa. Oblasti poljoprivrede koje se izučavaju obuhvataju zemljište, vodu, ekosistem, žitarice, povrće, voće i cveće, zatim uzgoj stoke, riba i pčela, ali i tehnologiju mesa, vina i sira.

Fakultet za biofarming je među prvim visoko-školskim ustanovama koja je više od jedne decenije akreditovala programe koji se odnose na proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. Programi na svim nivoima koji su akreditovani (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije) omogućuju da se ovlada visokim znanjem i veštinama koje se odnose na savremene trendove koji podržavaju održivi razvoj.

S obzirom na činjenicu da poljoprivredna proizvodnja ima značajan udeo u emisiji štetnih gasova, degradaciji elemenata prirode značajnih za proizvodnju hrane (zemljište, vode, vazduh biodiverzitet), studenti na Fakultetu za biofarming su u prilici da nauče koje su to mere i metode u tehnologiji proizvodnje, kojima se zadovoljavaju osnovna načela i principi u održivim sistemima poljoprivredne delatnosti.

Na Fakultetu za biofarming studije izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Osnovne akademske studije – Osnovna svrha školovanja kadrova na osnovnim akademskim studijama definiše se u osposobljavanju studenata za primenu znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na iskorištavanju obnovljivih prirodnih resursa i zaštiti životne sredine, očuvanju izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa.
  • Master studije – Ciljevi ovog studijskog programa su da tudenti steknu teorijska, opšta, specifična i metodološka znanja iz oblasti održive poljoprivrede i sistema održivosti, čime će se stvoriti široka sirovinska baza za razvoj savremene prerađivačke industrije u našoj zemlji, uključujući najaktuelnija tehnološka znanja koja trenutno postoje u svetu.
  • Doktorske studije – Obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u naučnoj oblasti biofarming (biotehničke nauke); sticanje neophodnih znanja i sistematsko razumevanje biološki održivog razvoja poljoprivrede; proizvodnje hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrednosti); razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta.

Savladavanje navedenih programa vodi osposobljavanju visokostručnog kadra koji može da definiše koncept i mogućnosti održivog razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine, a posebno ruralnih područja. Time se misli i na usmeravanje konvencionalne i organske poljoprivrede i proizvodnje u skladu sa tehnološkim i ekonomskim mogućnostima.

 

Adresa: Trg kralja Petra 11, 26000 Pančevo / Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola
Tel. Pančevo: 013 34 55 44
Tel. Bačka Topola: 024 71 22 09, 71 85 15, 71 85 80
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-biofarming-backa-topola
e-mail: sekretarijat@biofarming.edu.rs