Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli Univerziteta Megatrend

biofarmng
Zgrada Fakulteta za biofarming

Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli Univerziteta Megatrend je visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova čija je misija realizacija visokokvalitetnih studijskih programa i razvoj naučnih disciplina, privrede i društva u celini kroz prenos znanja. Studije na ovom fakultetu osmišljene su tako da student stekne znanja i veštine potrebne za profitabilnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju putem iskorištavanja obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa. Oblasti poljoprivrede koje se izučavaju obuhvataju zemljište, vodu, ekosistem, žitarice, povrće, voće i cveće, zatim uzgoj stoke, riba i pčela, ali i tehnologiju mesa, vina i sira.

Fakultet za biofarming organizuje studije na stepenima osnovne strukovne, osnovne akademske, master i doktorske studije. Program osnovnih strukovnih studija zove se opšti biofarming, a osnovnih akademskih – biofarming. Master studije traju godinu dana, a moduli koji se realizuju su: Animalna proizvodnja, Biljna proizvodnja i Agrobiznis.

Savladavanje navedenih programa vodi osposobljavanju visokostručnog kadra koji može da definiše koncept i mogućnosti održivog razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine, a posebno ruralnih područja. Time se misli i na usmeravanje konvencionalne i organske poljoprivrede i proizvodnje u skladu sa tehnološkim i ekonomskim mogućnostima.

 

Adresa: Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola
Tel. 024/712 209
Faks: 024/718 515
veb sajt: www.megatrend.edu.rs/fbio
e-mail: sekretarijat@biofarming.edu.rs