Studiranje u inostranstvu: Studiranje u Švedskoj

 Zašto studirati u Švedskoj?

 • Studiranje u SvedskojZato što se njeno ime pretvorilo u sinonim za standard
 • Zato što se trenutno u Švedskoj nalazi oko 30 000 stranih studenata
 • Zato što je Stokholm među najčistijim gradovima na svetu
 • Zato što čak i deca poznaju Šveđanku po imenu Pipi Duga Čarapa
 • Zato što je to zemlja Alfreda Nobela
 • Zato što su nam upravo iz ove zemlje stigle ABBA i diskomanija

Univerziteti i fakulteti u Švedskoj

U Švedskoj trenutno postoji ukupno 51 univerzitet i univerzitetski koledž (Švedska ima dva glavna tipa visokoobrazovnih institucija: univerziteti i univerzitetski koledži). Svaki univerzitet daje veliki izbor programa i samostalnih kurseva. Jedan tipični kurs se obično sastoji od predavanja, seminara i na kraju pismenog ispita. Kada su u pitanju ispiti, jedan ispit se može polagati bezbroj puta, dok se ne položi. Ukoliko student nakon trećeg puta ne položi ispit, ima pravo da traži drugog ispitivača. Ispiti su u 95% slučajeva pismeni. Nakon svih položenih ispita u jednom programu, radi se diplomski rad. Neki programi su tako koncipirani da se nakon diplomskog rada dobija zvanje magistra.

Svaki univerzitet ima i studentsku organizaciju. U studentskoj organizaciji postoji, između ostalog, besplatna pravna pomoć koju pružaju studenti prava, kao i besplatna zdravstvena pomoć za manje zdravstvene probleme. Studenti se mogu priključiti raznim udruženjima u okviru studentskih organizacija. Neka udruženja su potpuno tajna i isključivo za muškarce, a ima i onih za ljubitelje filma, za poslovanje akcijama i fondovima, itd.

Kako se upisati na fakultet u Švedskoj?

Studiranje u SvedskojDa bi se upisao fakultet u Švedskoj, potrebno je registrovati se, pre svega, na stranici www.studera.nu i odabrati željeni fakultet, nakon čega se popunjava i šalje aplikacioni formular. Nekada je za registraciju potrebno platiti i određenu naknadu (online), te se po registraciji može pratiti status svoje aplikacije. U nastavku je opisana ostala procedura.

Potrebna dokumentacija za studiranje u Švedskoj:

 • Diploma (ili uverenje o diplomiranju) i dodatak diplomi (uverenje o položenim ispitima)
 • Kopija pasoša (stranica na kojoj se nalazi fotografija)
 • IELTS/TOEFL sertifikat o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz o promeni imena (ukoliko je ime promenjeno zbog npr. venčanja)
 • Školarina za sve studente van EU čiji iznos utvrđuje svaki fakultet posebno

Napomene:

1. Šalju se overene kopije, a ne originalna dokumenta

2. Svaka visokoškolska ustanova može zahtevati dodatne dokumente, što se može proveriti na web stranici fakulteta za koji ste zainteresovani (npr. pismo preporuke profesora).

Nakon što je aplikacija poslata, potrebno je da prođe određeni period obrade podataka. Prateći svoju aplikaciju, možete (pre nego što dobijete obaveštenje na i-mejl adresu) proveriti rezultate selekcije. Ukoliko budete primljeni na neki od univerziteta, potrebno je da prihvatite ponudu. Potom je potrebno da platite školarinu i aplicirate za boravišnu dozvolu, kao i da konkurišete za smeštaj u Švedskoj.

Potrebna dokumentacija za apliciranje za upis na fakultet:

Notifikacija o rezultatima selekcije (koja se dobija od univerziteta)

Popunjen zahtev za dozvolu boravka

Dve fotografije

 • Pasoš
 • Dokaz o posedovanju sredstava za troškove života (potrebno je na vlastitom računu imati iznos od oko 1000 € za svaki mesec planiranog boravka) ili dokaz da student ima stipendiju koja pokriva ove troškove
 • Naknada za obradu vize
 • Uplaćeno zdravstveno osiguranje za programe kraće od godinu dana

Važni datumi:

Christine_church_and_town_hall_in_Gothenburg,_Sweden
Foto: Wikimedia Commons
 • Decembar: otvoreno on-line apliciranje na univerzitete
 • Kraj januara: krajnji rok za dostavu dokumentacije i plaćanje naknade za apliciranje (ukoliko je potrebna)
 • Mart: obaveštenje o prijemu
 • April: odgovoriti na ponudu
 • April-juli: platiti školarinu i aplicirati za boravišnu dozvolu
 • Kraj avgusta: početak semestra

Napomena: Poželjno je proveriti datume na sajtu fakulteta na kome biste želeli da studirate, obzirom da datumi i rokovi variraju od fakulteta do fakulteta.

Dozvola za boravak u Švedskoj:

Od 19.12.2009. godine državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Švedsku. Bezvizni režim odnosi se isključivo na biometrijske pasoše Republike Srbije i na boravak do 90 dana.

Za boravak duži od tri meseca, potrebno je imati boravišnu dozvolu. Detaljnije informacije možete dobiti od Ambasade Švedske u Beogradu, koja se nalazi na adresi Ledi Pedžet 2. Kontakt telefon ambasade je: +381112069200, a i-mejl adresa: ambassaden.belgrad@foreign.ministry.se

Sajt Ambasade Švedske: http://www.swedenabroad.com/belgrade

Kome se obratiti za bilo kakvu vrstu pomoći u Švedskoj?

U Š vedskoj postoje unije studenata koje su zadužene za organizaciju raznih aktivnosti, kao i za pomoć pri pronalasku smeštaja i davanju praktičnih saveta. Zajedno sa dozvolom za boravak studenti dobiju i radnu dozvolu, tako da je moguće i raditi. Svaki fakultet se pobrine da svi dobiju brošure o tome kako se snaći na početku, kao i kako da pripreme uputstva za otvaranje bankovnog računa, administrativne stvari oko prijave prebivališta i slično.

Šta je Personnummer?

Studenti koji su u Švedskoj duže od godinu, moraju imati Personnummer – desetocifreni nacionalni registracijski broj, jedinstven za svaku osobu. Za taj broj aplicira se u Skatteverket – lokalna poreska agencija. Potrebno je imati pasoš (u kome se nalazi dozvola za boravak) kao i izveštaj o rezultatima selekcije. Personnummer se sastoji od datuma rođenja + 4 dodatne cifre izabrane iz sistema. Na obradu zahteva se čeka nekoliko dana, te se sve dostavi na prijavljenu adresu. Personnumer je neophodan za gotovo sve administrativne i one usluge gde se potpisuje ugovor na svoje ime (ugovor za korišćenje interneta, otvaranje bankovnog računa i slično). Takođe, to je i dokaz za plaćeno zdravstveno osiguranje, jer ukoliko je potrebno da odete kod lekara pitaće vas za taj broj.

Stipendije za studiranje u Švedskoj

Studiranje u SvedskojŠvedski institut dodeljuje preko 500 stipendija godišnje za studente i istraživače koji žele da dođu u Švedsku (sa Balkana i iz Istočne Evrope – dodeljuje se između 10 i 15), koje pokrivaju školarinu i mesečne troškove života, i nude određeni iznos za troškove puta do Švedske i nazad, kao i osiguranje.

Potrebno je proveriti da li se stipendija dodeljuje za određeni program, pošto postoji spisak programa za koje je stipendija dostupna.

Takođe, univerziteti su najavili da će dodeliti nekoliko stipendija koje će pokrivati samo školarinu. Postoji i stipendija Basileus programa, koja iznosi oko 1000 € mesečno. Ona pokriva i školarinu za studente koji su jednu godinu ili duže na univerzitetima iz Basileus programa, dok su studenti na razmeni za jedan akademski semestar oslobođeni plaćanja školarine (dakle ne plaćaju ni oni, ali ni Basileus).

Dodatni  info o stipendijama u Švedskoj: www.studying-in-sweden.com/scholarships

Za studente na razmeni, doktorske studente, ili bilo koje druge opcije za studije, posetiti www.studying-in-sweden.com.

Sve detaljnije informacije o načinu i mogućnosti studija u Švedskoj možete pronaći na: www.studying-in-sweden.com.