Studiranje u inostranstvu: Studiranje u Španiji

Zašto se odlučiti na studiranje u Španiji?

studiranje u španijiŠpanija raspolaže veoma raznovrsnim i dobro organizovanim sistemom obrazovanja sa širokim spektrom mogućnosti za lično i profesionalno usavršavanje kako svojih, tako i stranih studenata. U Španiji se tokom proteklih sedam vekova osnovalo blizu 80 državnih i privatnih Univerziteta. Poslednjih decenija univerzitetski obrazovni sistem Španije pretrpeo je značajne promene u cilju poboljšanja kvaliteta studija, povećanja broja obrazovnih programa, specijalističkih obuka i otvaranja mogućnosti studiranja u španiji i stipendiranja stranih studenata. Španija je po broju stranih studenata koji se upisuju na njene Univerzitete među vodećim zemljama u EU.

U poređenju sa drugim zemljama studiranje u Španiji odlikuje prednost – relativno pristupačni troškovi života, blaga klima, kao i bogatstvo i raznovrsnost kultura, što su takođe važni razlozi zbog kojih je toliko popularna među stranim studentima. Veliki univerzitetski gradovi poput Madrida, Barselone, Salamanke, Granade, kao i više manjih gradova, koji su, pak, u obrazovnom sistemu od izuzetnog značaja, osim edukativnih nude i mnoštvo drugih sadržaja kultunog i zabavnog karaktera.

Univerziteti i fakulteti za studiranje u Španiji

univerzitet u spaniji madridPrvi Univerziteti za studiranje u Španiji osnovani su početkom XIII veka, u čemu  je ova zemlja među prvima u Evropi. Tokom godina i vekova njihov broj je progresivno rastao, tako da danas (od 2013. godine) u Španiji postoji ukupno 81 državni i privatni Univerzitet koji svojim domaćim i stranim studentima nude različite programe, u potpunosti usaglašene sa evropskim i svetskim standardima u okviru master, specijalističkih ili doktorskih studija.

Školarine na fakultetima za studiranje u Španiji variraju u zavisnosti od toga da li je Univerzitet privatni ili državni, od studijskih programa koje nudi, ali i od toga da li se nalazi u većem ili manjem mestu. U nastavku dajemo predlog Univerziteta sa najreprezentativnijim renomeom i najboljim studijskim programima:

Universidad Autónoma de Madrid  www.uam.es
Universidad Complutense de Madrid  www.ucm.es
Universidad Carlos III de Madrid  www.uc3m.es
Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es
Universidad Politécnica de Madrid www.upm.es
Universitat Autónoma de Barcelona-Universidad Autónoma de Barcelona www.uab.es
Universitat de Barcelona-Universidad de Barcelona www.ub.edu
Universitat Pompeu Fabra-Universidad Pompeu Fabra www.upf.edu
Instituto Universitario de investigación José Ortega y Gasset www.ortegaygasset.edu/fog/ver/12/informacion
Universitat Politécnica de Catalunya-Universidad Politécnica de Cataluña www.upc.edu

Dodatne informacije:

Portal Ministarstva obrazovanja u Španiji: www.educacion.gob.es/portada.html
Info o najprestižnijim Univerzitetima: www.consejosgratis.es/mejores-universidades-de-espana

Kako se upisati na fakultet u Španiji?

Pre nego što konkurišete za upis na fakultet i studiranje u Španiji, neophodno je prvo da se podrobno raspitate o fakultetu na koji želite da se upišete, odnosno, o programima studija koje taj fakultet nudi. Nakon što se odlučite za odgovarajuće studije, na sajtu fakulteta se možete informisati o rokovima za konkurisanje, kao i o odgovarajućoj dokumentaciji koja vam je potrebna. Uglavnom je za konkurisanje potrebna sledeća dokumentacija (mada, ne treba isključiti mogućnost da određeni studijski program iziskuje dodatne sertifikate):

 • Uputno pismo fakultetu (veoma važna stavka)
 • Važeći pasoš
 • Odgovarajući formular za konkurisanje na studije koje dobijate od fakulteta na koji se upisujete
 • CV
 • Overena dokumentacija (sertifikati) o prethodno završenim studijama
 • Pisma preporuka
 • Motivaciono pismo
 • Dokaz o posedovanju finansija ili dokaz o odobrenoj stipendiji
 • Dokaz (sertifikat) o odgovarajućem nivou znanja jezika na kome će se pratiti nastava (TOEFL, GRE, GMAT, IELTS) za engleski i najmanje DELE B2 za praćenje nastave na španskom.
 • Dokaz o posedovanju novčanih sredstava za studiranje van zemlje
 • Lekarsko uverenje
 • Fotografije
 • Podaci o članovima porodice
 • Studentska viza (naravno, ukoliko prethodno dobijete potvrdni odgovor od fakulteta)

Sva dokumentacija za studranje u Španiji mora biti zakonski validna i prevedena na engleski ili španski u zavisnosti od zahteva nadležne Institucije, tj. fakulteta.

shutterstock_60687304La carta de admisión je formalni zahtev za upis na studije koji se šalje Instituciji na čije studije želite da se upišete. Uglavnom se šalje sektoru zaduženom za prihvatanje ovakvih zahteva i može biti poslata faxom, poštom ili imejlom. Nakon toga fakultet šalje potrebne formulare, uputstva ili dodatne zahteve vezane za  predupisne obaveze kandidata. Informacije koje se moraju naći u ovom pismu:

 • Lični podaci: Puno ime i prezime, fotografija kao iz pasoša, datum rođenja, bračno stanje, broj pasoša, kontakt telefon, adresa stanovanja i elektronska adresa
 • Detaljne informacije o prethodno završenom obrazovanju, hronološki, uključujući i srednjoškolsko obrazovanje
 • Motive za upis na studije, kao i tačan naziv studijskog programa za koji aplicirate
 • Informacije o nivou poznavanja jezika na kome se pohađa nastava (prethodno se na sajtu fakulteta raspitati koji se nivo znanja, i kog jezika, traži)
 • Informacija o osobi, odnosno instituciji (ukoliko ste stipendista) koja snosi troškove studiranja
 • Možete priložiti i fotokopiju dokumentacije o završenim studijama

Dokumentacija neophodna za konkurisanje na odgovarajući master za studiranje u Španiji:

 • Odgovarajućim pečatom overena fotokopija diplome/sertifikata o završenim osnovnim studijama.
 • Overena fotokopija dokumenta sa informacijom o trajanju studija, pohađanim predmetima, studijskom programu i položenim ispitima tokom proteklog perioda studiranja
 • Dokaz o priznatosti tog studijskog programa i izvan zemlje gde su osnovne studije završene
 • Fotokopija pasoša ili lične karte
 • Dodatna dokumentacija

 Dokumentacija neophodna za konkurisanje na odgovarajuće doktorske studije:

 • Odgovarajućim pečatom overena fotokopija diplome/sertifikata o završenim osnovnim studijama.
 • Overena fotokopija sa odgovarajućim pečatom diplome/sertifikata o završenim master studijama
 • Dokaz o priznatosti tog studijskog programa i izvan zemlje gde su osnovne ili master  studije završene
 • Fotokopija pasoša ili lične karte
 • Moguće je da komisija koja razmatra zahtev kandidata  za upis na doktorske studije  zatraži i detaljne informacije o studijskim programima koje je on do sada pohađao.

Informacije o načinu i mogućnostima upisa na fakultete za studiranje u Španiji: http://europa.eu/youth/en

Vize za studiranje u Španiji

studiranje u španiji
Foto: Wikimedia Commons

Studenti koji žele da studiraju ili da se bave istraživačkim radom moraju posedovati odgovarajuću studentsku vizu da bi mogli legalno da borave u Španiji. Ukoliko je u pitanju istraživanje ili specijalistička obuka koja ne traje duže od tri meseca, državljanima nekih zemalja nije potrebna ova vrsta vize. Osim vize, strani studenti moraju podneti zahtev za izdavanje identifikacione studentske boravišne kartice. Ovaj dokument je neophodno izdati najkasnije 30 dana nakon ulaska u zemlju.

Studenti iz Srbije koji žele da studiraju u Španiji moraju predati zahtev za izdavanje studentske vize Konzularnom viznom odeljenju Ambasade  Kraljevine Španije u Beogradu.

Pre svega, neophodno je prijaviti se na fakultetu, odnosno u obrazovnoj ustanovi. Kada  od odgovarajućeg fakulteta dobijete pismenu potvrdu o upisu na studije, sa tom potvrdom i propratnom dokumentacijom podnosite zahtev za izdavanje studentske vize. Osim pomenute potvrde, neophodno je imati i:

 • Važeći pasoš
 • Plan i program studija ili specijalističke obuke  na koje ste se upisali
 • Dokaz o pokrivenim troškovima zdravstvenog osiguranja tokom celog perioda boravka u Š paniji
 • Lekarsko  uverenje kao dokaz da ste mentalno i fizički zdravi i sposobni za pohađanje studija
 • Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za život u navedenom periodu studiranja
 • Dokaz da niste krivično gonjeni u poslednjih pet godina života u zemlji iz koje podnosite zahtev za vizu.

Detaljnije na: www.maec.es/subwebs/Embajadas/Belgrado

Važno je da sva dokumentacija kojom se aplicira bude prevedena na španski jezik uz odgovarajući pečat sudskog tumača.

Mogućnost smeštaja u Španiji

studiranje u španiji
studiranje u španiji

1. Smeštaj u studentskim domovima – Postoji mogućnost smeštaja u studentskim domovima koji su u okviru obrazovnih ustanova gde je kandidat upisan na studije ili potpuno nezavisnim od njih. Los Colegios Mayores su studentski domovi koji  uglavnom pripadaju univerzitetima. Za više informacija: Consejo de Colegios Mayores

2. Smeštaj u porodicama – Smeštaj u španskoj porodici može biti sjajan način da se bolje upoznate sa zemljom, kulturom i ljudima koji u njoj žive. Takođe je to prirodan i veoma brz način da savladate jezik. Službe pojedinih fakulteta raspolažu servisnim inforamacijama za smeštaj u porodicama.

3. Iznajmljivanje stana – Deljenje iznajmljenog stana sa stranim ili španskim studentima takođe je jedno od popularnih rešenja za smeštaj dok studirate. Portal Aluni.net jedan je od mnogih koji nude mogućnost lakšeg pronalaženja smeštaja.

Troškovi života za studiranje u Španiji

Prema rezultatima različitih istarživanja, prosečan iznos za mesečni boravak stranog studenta u Španiji je između 900 i 1100 eura mesečno u zavisnosti od grada u kome se studira. Veće razlike u cenama uglavnom se odnose na smeštaj koji, osim lokacije, varira i u zavisnosti od toga jeste li smešteni u studentskom domu, porodici, iznajmljenom stanu sa jednim ili više studenata. Cene osnovnih životnih namirnica i troškovi zabave i noćnog života približne su beogradskim cenama.

Stipendije za studiranje u Španiji 

studirnje u španiji
studirnje u španiji

Internacionalizacija španskih obrazovnih institucija, kao  i njihovih programa, uslovljavaju sve češću pojavu različitih stipendija, kao i druge vrste ekonomske pomoći studentima koji žele da svoje studije završe  u Španiji, bilo da su u pitanju osnovne, specijalističke, master ili doktorske studije. U Španiji postoje različite institucije, kako državne, tako i privatne, koje nude mogućnost stipendiranja za studente i mlade naučnike koji žele da uče i usavršavaju se upravo u toj zemlji. Da bi se apliciralo za neku stipendiju neophodno je prvo detaljno se informisati o mogućnostima koje postoje: www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) je španska Agencija za razvoj i internacionalnu saradnju. Jedna od grana njenog poslovanja u okviru saradnje sa drugim  zemljama Evrope i sveta  jeste i program stipendiranja stranih studenata sa ciljem ojačavanja kulturnih veza i pospešenja naučnog razvoja u globalu. AECID svake godine sastavlja široku ponudu programa stipendiranja namenjene stranim studentima osnovnih, postdiplomskih ili specijalistčkih studija, i to pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova i internacionalne saradnje. Zvanični sajt AECID-a je www.aecid.es.

Šta je neophodno da bi se apliciralo za stipendiju za studiranje u Španiji?

 • Imati važeći pasoš
 • Studentsku karticu sa dokazom o mestu boravka
 • Imati odgovarajuće univerzitetsko zvanje da bi se nastavilo sa studijama u istoj ili srodnoj oblasti.
 • Odgovarajući nivo znanja španskog jezika
 • Pouzdanu, ličnu i neprenosivu internet adresu
 • Imati dokaz o upisu ili bar o potvrdnom odgovoru od strane institucije na čije se studije kandidat upisuje

Kandidat ima pravo produžetka stipendije u odgovarajućem roku ukoliko:

 • je prethodno bio stipendista Becas MAEC-AECID
 • ima još uvek važeću studentsku ID karticu

Program stipendiranja pokriva sledeće troškove:

 • mesečne prihode koji variraju u zavisnosti od programa
 • stanovanje u studentskim domovima
 • medicinsko osiguranje
 • pokrivanje putnih troškova, za slučaj da potrebe studija iziskuju putovanje
 • troškovi studiranja

Principi selekcije – U procesu selekcije kandidata za odobrenje stipendije učestvuju odgovarajuće komisije za dodelu stipendija predstavnici Univerziteta, kao i kompetentni predstavnici Ambasade kraljevine Španije u Beogradu. Rezultati o dodeli stipendija se objavljuju pre početka semestara na fakultetima.

Ukoliko se odlučite da upišete neki od univerziteta u Španiji, informišite se o svim aspektima života u ovoj zemlji, kao i mogućnostima za studije. Detaljne informacije o životu u Španiji i studijama možete pronaći i na sledećoj adresi www.studying-in-spain.com.