Studiranje u inostranstvu: Studiranje u Francuskoj

Zašto studirati u Francuskoj?

 • parizZato što se u Francuskoj nalazi jedan od najstarijih i najprestižnijih univerziteta – Univerzitet Sorbona u Parizu
 • Zato što je to zemlja koja je dala veliki doprinos svetskoj nauci i dala imena kao što su: Blez Paskal, Marija i Pjer Kiri, Antoan Lavoazje, Rene Dekart i dr.
 • Zato što je Francuska najveća zemlja Evropske Unije i pripada grupi od 7 privredno najrazvijenijih država
 • Zato što se samo tamo možete prepustiti umetnosti življenja a la francaise
 • Zato što je Francuska zemlja izuzetno bogate istorijske i kulturne baštine
 • Zato što se tamo nalazi najpoznatiji muzej umetnosti na svetu – Luvr
 • Zato što je Pariz grad svetlosti i romantike, i jedna od vodećih svetskih metropola

Kako se upisati na fakultet u Francuskoj?

pariz-univerzitetFakulteti u Francukoj prilagođavaju svoju nastavu normama mreže ECTS (European Credit Transfer System), koja studentima omogućava priznavanje semestara koje su pohađali u jednoj ili više partnerskih obrazovnih ustanova mreže. Broj nastavnih oblasti koje se odvijaju isključivo na engleskom jeziku u stalnom je porastu, što doprinosi konstantnom porastu broja stranih studenata, koji svoje studije započinju ili završavaju na nekim od francuskih univerziteta.

Studiranje u Francuskoj obuhvata sve nivoe i oblasti studija, raspoređene u preko 400 institucija, nakon čijeg završetka stičete diplomu priznatu svuda u svetu.

Da bi konkurisao za upis na osnovne studije u Francuskoj, kandidat mora da poseduje:

 • veoma dobro znanje francuskog jezika, polaganje ispita iz francuskog jezika uglavnom prethodi upisu na neki od francuskih fakulteta (TCF), a organizuje ga Odeljenje za kulturnu saradnju i delatnost Francuske Ambasade u Srbiji, svake godine u februaru mesecu
 • srpsku matursku diplomu
 • indeks Univerziteta u matičnoj zemlji
 • formulare za upis koji su dostupni na sajtu francuskog Ministarstva obrazovanja u decembru tekuće godine, koje budući studenti treba pažljivo da popune i predaju najkasnije do 31. januara naredne godine Odeljenju za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske u Srbiji, poštujući sva dodatna uputstva

Kandidat koji konkuriše za master studije u Francuskoj mora da ispuni sledeće uslove:

 • veoma dobro znanje francuskog jezika
 • kontakt sa odabranim Fakultetom i slanje formulara*
 • odgovor od Fakulteta sa svim uputstvima u vezi sa upisom

*Formulari obuhvataju:

 • pismo motivacije na francuskom jeziku
 • curriculum vitae (CV) na francuskom jeziku
 • zvanični prevod poslednje stečene diplome
 • zvanični prevod svih položenih ispita u Srbiji
 • izvod iz matične knjige rođenih na francuskom jeziku

Aplikacije za upis na Francuski Univerzitet treba da stignu u periodu između 15. novembra i 15. januara za one programe koji počinju u septembru, dok je krajnji rok za podnošenje formulara servisu Ambasade Francuske 1. februar. Sigurnosti radi, svako treba proveriti datume na internet stranicama fakulteta za koje želi da aplicira.

Posle 15. februara, student koji aplicira za određeni studijski program na nekom od Francuskih univerziteta, mora da polaže profesionalni kurs francuskog jezika, a u periodu između 1. i 15. marta, preliminarna aplikacija i rezultati testa francuskog jezika kandidata biće poslati prvom Univerzitetu koji je u aplikaciji naveden kao preferirani izbor. Tokom maja meseca student može da očekuje prve rezultate, a ukoliko ne bude primljen, aplikacija se dalje šalje Univerzitetima u Francuskoj koji su dalje navedeni u aplikaciji.

Do kraja juna student bi trebalo da zna da li je primljen na neki od Univerziteta za koji je aplicirao. Nakon što fakultet prihvati studenta, šalje mu formulare i upisne listove koji će mu biti potrebni za dobijanje studentske vize, kao i u prvim danima na fakultetu.

Ukoliko nijedan Univerzitet u Francuskoj ne pošalje pozitivan odgovor, student do 10. jula može da zamoli predstavnike Ambasade Francuske u Beogradu da ponovo uzmu u obzir odbijenu aplikaciju i do 15. septembra mogu se očekivati prvi rezultati. Ipak, svaki fakultet ima svoje procedure, tako da je često, sem ovih obaveznih dokumenata, potrebno priložiti i neki od sledećih: dokaz o autentičnosti vaših diploma (kopija diplome prevedena i overena kod legalnog sudskog tumača), kao i preveden prepis svih drugih dokumenata koje prilažete (svi položeni dodatni kursevi, rad, aktivnosti itd).

Uprkos svemu, informacije varijaraju od fakulteta do fakulteta, tako da se preporučuje poseta zvaničnim internet stranicama željenih fakulteta, na kojima se mogu pronaći opšte informacije o upisu, studijskim programima i aplikacijama.

U okviru Medijateke Francuskog instituta u Beogradu, otvoren je Informativni centar CampusFrance za sve koji žele da nastave svoje visoko obrazovanje u Francuskoj. Informativni centar pruža neophodne informacije u vezi sa:

 • visokim školstvom u Francuskoj
 • francusko-srpskim diplomama u Srbiji
 • upisnim procedurama
 • studentskim životom u Francuskoj i mogućnostima za smeštaj
 • finansiranjem studija i stipendijama koje dodeljuju razne ustanove
 • mogućnostima za stažiranje ili poslove u Francuskoj

Svi zainteresovani mogu da zakažu sastanak sa nadležnima u informativnom centru, gde će dobiti sve neophodne informacije u vezi sa svojim studijskim planovima. Za dodatne informacije, obratite se nadležnima putem i-mejla: sandra.elezovic@institutfrancais.rs ili na telefon 011/302 36 57.

Smeštaj za studiranje u Francuskoj

8941382380_c99ced65e1_b
Foto: Flickr, autor Pedro Szekely

Ukoliko planirate biti student u Francuskoj duže od 3 meseca, morate imati međunarodnu studentsku karticu (ISIC Card), kako biste sebi omogućili veliki broj studentskih popusta i olakšica prilikom putovanja, kupovine, turističkih obilazaka itd.

Preporučujemo da potragu za smeštajem počnete 3 meseca pre nego što stignete u Francusku, kako biste ga obezbedili na vreme. Studentski domovi su izuzteno popularni i među stranim studenima, nude im udoban smeštaj, po izuzetno povoljnim cenama.

Strani studenti koji imaju stipendije francuske Vlade imaju prioritet u dobijanju smeštaja u domu.

Neke od studentskih rezidencija su sledeće: www.campus-habitat.com, www.estudines.fr, www.adele.org

Stipendije za studiranje u Francuskoj

studenti-parizO mogućnostima stipendiranja predlažemo da se informišete na sajtovima konkretnih fakulteta koji vas interesuju, na  sajtu Francuskog instituta u Beogradu, gde možete naći detaljan opis svih mogućih stipendija kada je u pitanju studiranje stranih studenata na Francuskom Univerzitetu www.institutfrancais.rs, kao i kontaktiranjem Francuske Ambasade u Beogradu.

Za stipendije koje dodeljuje Ambasada Francuske mogu da konkurišu:

 • Kandidati koji imaju srpsko državljanstvo
 • Kandidati koji planiraju da u Francuskoj upišu studije « master II » ili « doktorat »; u izuzetnim slučajevima razmatraće se kandidature koje se odnose na određene smerove pri Visokim školama, Institutima za političke nauke)
 • Kandidati koji su završili 4. ili 5. godinu studija ili će je završiti najkasnije do juna tekuće godine (osim za studente koji podnose kandidaturu za prethodno pomenuto posebno školovanje)
 • Kandidati koji imaju manje od 30 godina za nivo master II, odnosno manje od 35 godina za doktorske studije

Razmatraju se kandidature koje su dostavljene direktno, običnom ili elektronskom poštom Odeljenju za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske do predviđenog roka. Kandidature dospele posle predviđenog datuma ne uzimaju se u obzir.

Kontakt osoba za prijem kandidatura: Vesna Adamović, (011) 302 36 39, vesna.adamovic@institutfrancais.rs, Institut français de Serbie, Zmaj Jovina 11 11 000 Beograd.

Predlažemo Vam da konsultujete sajt CampusFrance u Srbiji www.srbija.campusfrance.org i da zakažete sastanak za razgovor u Francuskom kulturnom centru, u odeljenju CampusFrance. Kontakt i-mejl putem koga zakazujete sastanak sa nadležnima u Francuskom kulturnom centru: sandra.elezovic@institutfrancais.rs. Rad sa strankama utorkom i četvrtkom od 13h do 16h i subotom od 10h do 12h, uz prethodno zakazivanje.

Za stupanje u kontakt sa bivšim stipendistima Vlade Francuske i za dobijanje njihovih saveta kontaktirajte Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema (ADEF) www.adef.rs – adef_serbie@yahoo.fr (Nikola Dragojlović, predsednik)

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje za stipendije:

Da bi bio uzet u razmatranje, dosije kandidata treba da sadrži :

 • curriculum vitae na francuskom (ili engleskom)
 • motivaciono pismo na francuskom ili engleskom jeziku
 • detaljan opis školovanja koje student želi da nastavi u Francuskoj, naziv univerziteta ili visokoškolske francuske ustanove na kojima se stiče željena diploma, trajanje školovanja, iznos školarine
 • kopiju poslednje stečene diplome
 • spisak položenih ispita sa ocenama
 • svaki dokument za koji student smatra da bi bio koristan za upotpunjenje dosijea (druge stečene diplome, preporuke profesora)
 • dokaz da je već uspostavljen kontakt sa odabranim univerzitetom (univerzitetima) ili visokoškolskom ustanovom

Napomena: Za dokumente pod rednim brojevima od 3 do 6, prevodi na francuski jezik nisu obavezni.

Pažnja: Za doktorate u komentorstvu pristanak oba profesora da zajedno budu mentori obavezno treba da se dostavi uz zahtev za dobijanje stipendije.

Kandidati koji budu odabrani u prvom krugu biće pozvani na razgovor sa komisijom.

Više informacija o studiranju  u Francuskojpotražite na: www.campusfrance.org

Univerziteti i fakulteti u Francuskoj