Studiranje u inostranstvu: Studiranje u Americi

Zašto baš SAD?

 • Studiranje u AmericiZato što SAD broji više od 4000 univerziteta i koledža
 • Zato što je sistem visokog obrazovanja u SAD jednostavniji i fleksibilniji od mnogih sistema obrazovanja u svetu
 • Zbog džeza, bluza, rokenrola i kantri muzike
 • Zato što su SAD dale imena kao što su: Mark Tven i Tomas Edison
 • Zbog muzeja Metropoliten, gde se čuva i izlaže jedna od najznačajnijih svetskih kolekcija likovne umetnosti, koja broji preko dva miliona eskponata

Univerziteti i fakulteti u Americi

Ukoliko se odlučite za studiranje u Americi, na raspolaganju Vam je preko 4000 univerziteta i koledža  sa raznovrsnom ponudom studijskih programa, od kojih će neki zasigurno biti pravi izbor za Vas. Međutim, da biste znali koji je program, na kom fakultetu ili koledžu odgovarajući za Vas, morate planirati svoje studije najmanje 18 meseci unapred. Važno je da se na vreme raspitate o renomeu fakulteta ili koledža, da razmotrite kvalitet studijskog programa, kao i da se obavestite o cenama školarina i mogućnostima stipendiranja. Odgovarajuću obrazovnu instituciju birate i u zavisnosti od stepena studija i obrazovnog programa koji Vas zanima (osnovne, diplomske, doktorske studije;  programi razmene, stručne prakse ili stručnog usavršavanja, istraživački programi, usavršavanje jezika).

Na sledećim stranicama možete pronaći rang liste najboljih univerziteta u SAD: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-private-universities-united-states

Na sledećoj internet stranici možete pronaći vodić kroz kriterijume za odabir željene visokoobrazovne institucije u SAD: http://www.happyschools.com/happy-points-method-to-select-graduate-schools/

Kako se upisati na fakultet u Americi?

Krajnji rok za upis na neki od američkih univerziteta ili koledža je najkasnije devet meseci pre početka školske godine. Ovi rokovi se odnose samo na univerzitete sa osnovnim (četvorogodišnjim), postdiplomskim i doktorskim studijama. Ovo ne važi za programe razmene, kurseve engleskog jezika ili neke druge stručne kurseve.

Neophodno je da kandidat odabere odgovarajući studijski program najmanje godinu dana pre nego što počne školska godina. Stoga bi za svoj budući fakultet trebalo da se opredelite do avgusta meseca tekuće godine da biste započeli studije u septembru sledeće godine. Nakon odabira željenog studijskog programa neophodno je stupiti u kontakt sa Fakultetom, zatražiti odgovaraući aplikacioni formular i raspitati se o svim pojedinostima procedure prijavljivanja. Možete da se prijavite za pet do deset studijskih programa na istom ili različitim fakultetima.

Uporedo sa kontaktiranjem izbranog/izabranih fakulteta, takođe neophodno je početi sa prikupljanjem dokumentacije kojom potvrđujete svoje dosadašnje obrazovanje (svedočanstva ukoliko ste srednjoškolac; uverenja o položenim ispitima i diplome, ukoliko ste student koji želi da nastavi svoje školovanje u Americi), kao i odgovarajuće pismene preporuke koje tražite od svojih profesora.

S obzirom na činjenicu da ćete svoje buduće studije pohađati na engleskom jeziku, potrebno je da na vreme steknete sertifikat o posedovanju traženog nivoa znanja ovog jezika. To je najčešće  položen TOEFL ispit (Test of English as a Foreign Language).

Na sajtu fakulteta za koji aplicirate, možete pronaći primere testova za polaganje prijemnih ispita (ovo se odnosi na osnovne studije). U periodu od januara do aprila trebalo bi da od željenog fakulteta dobijete povratnu informaciju jeste li primljeni ili ne. U periodu od aprila do juna možete uložiti i žalbu u slučaju da ste odbijeni. Ukoliko ste dobili potvrdan odgovor, neophodno je da se posvetite podnošenju zahteva za vizu, kao i finansijkom planiranju svog studijskog putovanja. To znači da ste u obavezi da obzbedite određenu sumu novca na svom bankovnom računu kao dokaz o mogućnostima da finansirate smeštaj i studije dok ste u  Americi. Ukoliko u međuvremenu dobijete stipendiju, i o tome je neophodno podneti dokaz prilikom podnošenja zahteva za dobijanje studentske vize. Sve o studentskim vizama pročitajte na sajtu AMBASADE SJEDINJENIH AMERIčKIH DRŽAVA u Srbiji: https://rs.usembassy.gov/sr/education-sr/

Za upis na diplomske ili doktorske studije, princip prikupljanja dokumentacije  je sličan, ali su rokovi drugačiji, u zavisnosti od organizacije na samom Fakultetu i trajanja studijskog programa.

Kriterijumi kojim se služe koledži i univerziteti u Americi prilikom upisa studenata:

 • Studiranje u Americiprosek ocena iz srednje škole
 • rezultati na prijemnim ispitima:
 • SAT i ACT su ispiti čije se polaganje najčešće traži za upis na neki od američkih univerziteta, više o priprmemama i proceduri polaganja ovih ispita na: www.petersons.com
 • prilikom upisa postdiplomskih studija potrebno je položiti ispit GRE. Sve o tome na: www.ets.org/gre
 • svi studenti kojima engleski jezik nije maternji u obavezi su da polažu TOEFL i dostave sertifikat o položenom ispitu, overen od strane institucije akreditovane za tu vrstu overe.
 • pisma preporuke koja budući studenti dobijaju od svojih profesora iz srednjih škola
 • propratno pismo koje sadrži motive studenata  zbog kojih se opredeljuju za određenu visokoškolsku ustanovu, podatke o postignutim rezultatima i eventualnim nagradama, osvojenim na školskim takmičenjima, podatke o učešću u vannastavnim aktivnostima i sl.

Svi oni koji žele da nastave svoje studije na koledžima i univerzitetima Sjedinjenih Američkih Država moraju položiti TOEFL test iz engleskog jezika (Test Of English as a Foreign Language). Nije vezan ni za jedan fakultet posebno, već pokazuje opšte znanje engleskog jezika u smislu mogućnosti pojedinca da prati stručnu nastavu na engleskom jeziku i koristi jezik u akademskom okruženju. Testiraju se veštine slušanja, pisanja, razumevanja i govora. Dobri rezultati postignuti na ovom ispitu u ogromnoj meri povećavaju izglede studenata da budu primljeni u neku prestižnu visokoškolsku ustanovu. Prijavljivanje za polaganje TOEFL ispita vrši se online, putem sajta www.toefl.org.

Međunarodni akademski centar je deo mreže obrazovnih informativnih centara EducationUSA, odobrenih i podržanih od strane Biroa za obrazovne i kulturne poslove Stejt departmenta. Reč je o organizaciji koja pruža tačne i nepristrasne informacije o akreditovanim visokoškolskim institucijama u SAD.

Centar je otvoren za javnost i nudi profesionalno obučeni kadar od 11 do 19 sati od utorka do petka i subotom od 12 do 17 sati. Dostupan je građanima Srbije kroz interaktivni internet sajt (www.iacbg.org) kako bi se obezbedio jednak pristup tačnim i nepristrasnim informacijama koje se tiču višeg školskog obrazovanja u SAD.

Centar se nalazi u Beogradu u Dečanskoj 12, na prvom spratu. Broj telefona i faksa je 011/334 9639, a e-mail za osnovne upite je office@iacbg.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stipendije za studiranje u Americi

Studiranje u AmericiStudiranje na američkim univerzitetima može biti veoma skupo. To je činjenica koja obeshrabri mnoge studente da se upuste u ovo veliko iskustvo. Međutim, postoji veliki broj stipendija koje su dostupne međunarodnim studentima i pokrivaju celokupne troškove studiranja u Americi.

Mnoge američke obrazovne institucije nude stipendije onim studentima koji postižu natprosečne rezultate na studijama ili u sportskim aktivnostima. Osim toga, savezi, klubovi i fondacije mogu ponuditi stipendije izuzetnim studentima, studentima određenog porekla ili za određene oblasti studija.

Program koji je kod nas zaživeo jeste Global UGRAD program razmene koji pruža studentima osnovnih diplomskih studija iz Srbije punu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

US State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs, u saradnji sa Američkom ambasadom u Beogradu i njihovim partnerom World Learning-om, nudi ovaj jedinstveni program za srpske studente i otvoren je za sve akademske oblasti izuzev medicine i prava. Stipendija pokriva školarinu, međunarodna i domaća putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manji džeparac i kupovinu knjiga. Izabrani studenti imaju priliku da učestvuju u aktivnostima univerzitetskog kompleksa, kao i da se kroz društvene aktivnosti i volontiranje uključe u lokalnu američku zajednicu, što je za studente neprocenjivo iskustvo.

Konkurs za učešće u ovom  programu je zasnovan na uspehu na studijama. Finalisti će biti odabrani na osnovu akademskog uspeha, liderskih potencijala, znanja engleskog jezika i spremnosti da studiraju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Da bi ispunili uslove za učešće u Global UGRAD programu, učesnici su u obavezi da:

 • da budu državljani Srbije, i trenutno žive i studiraju  u Srbiji;
 • da budu upisani na osnovne studije na nekom univerzitetu u Srbiji, državnom ili privatnom;
 • da su zadovoljavajuće završili bar jedan semestar i imaju položen neki od ispita do kraja januara tekuće godine;
 • da nisu na poslednjoj godini studija u vreme podnošenja prijave;
 • da budu između 18 i 26 godina starosti;
 • da dobro vladaju pisanim i govornim engleskim jezikom (korespondira rezultatu od 80 na TOEFL testu);
 • da budu u mogućnosti da započnu studiranje u Sjedinjenim Američkim Državama u avgustu tekuće godine  (NAPOMENA: Učesnicima neće biti dozvoljeno da odlože početak studija);
 • da budu u mogućnosti da dobiju i pridržavaju se vize Sjedinjenih Američkih Država za razmenu studenata (J-1) u okviru ovog programa;
 • da prođu medicinski pregled.

Sportske stipendije:

Mladi sportisti su ciljna grupa kada je finansiranje daljeg školovanja u Americi u pitanju. Postoji veliki broj programa za stipendiranje naših sportista u Americi od strane organizacija i ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju pomoći mladim sportistima i talentima koji žele da nastave svoje usavršavanje u Sjedinjenim Američkim Državama. 

Izuzetno popularan program među mladim studentima koji su zaitneresovani za sezonske poslove u Americi je WORK & TRAVEL USA.