Studentski restorani u Nišu

Studenti Niškog univerziteta mogu koristiti usluge tri studentska restorana. To su:

  • Linijski restoran kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Topličinoj ulici,
  • Linijski restoran kod Tehničkih fakulteta na Gradskom polju i
  • Linijski restoran kod Medicinskog fakulteta u Velikotrnavskoj ulici

Uslov za ostvarivanje prava na ishranu u linijskim restoranima je prvi put upisan zimski semestar određene godine studija na fakultetu ili visokoj školi čiji je osnivač Republika Srbija. To znači da studenti koji obnove godinu gube pravo na ishranu u studentskoj menzi za tu godinu. Studenti mogu ostvariti svoje pravo samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz državnog budžeta.

Studenti čije prebivalište (stalna adresa) nije na teritoriji Niša imaju pravo na tri obroka, a studenti čije prebivalište pripada Nišu imaju pravo na jedan obrok po regresiranim cenama (ručak).

Studentska čip-kartica neophodna je za ishranu u studentskim restoranima.