Studentski restorani u Kragujevcu

Studenti Kragujevačkog univerziteta mogu koristiti usluge tri studentska restorana. To su:

  • Linijski restoran u okviru studentskog doma Paviljon I u ulici Radoja Domanovića 1,
  • Linijski restoran u okviru studentskog doma Paviljon III ili Sloboda u ulici Branka Radičevića 1,
  • Linijski restoran u okviru Ekonomskog fakulteta u ulici Đure Pucara Starog 3

Uslov za ostvarivanje prava na ishranu u linijskim restoranima je prvi put upisan zimski semestar određene godine studija na fakultetu ili visokoj školi čiji je osnivač Republika Srbija. To znači da studenti koji obnove godinu gube pravo na ishranu u studentskoj menzi za tu godinu. Studenti mogu ostvariti svoje pravo samo ukoliko se njihovo školovanje finansira iz državnog budžeta.

Samo studenti čije prebivalište (stalna adresa) nije na teritoriji Kragujevca imaju pravo na tri obroka po regresiranim cenama.

Studentska čip-kartica neophodna je za ishranu u studentskim restoranima.

U cilju poboljšanja uslova studiranja, a u saradnji sa Studentskim centrom u Kragujevcu, u bifeu Ekonomskog fakulteta je otvoren studentski restoran krajem 2012. godine. Ovaj restoran je i komercijalne prirode, tako da se u njemu mogu hraniti i samofinasirajući studenti i osoblje Kragujevačkog univerziteta.