Studentski domovi u Novom Sadu

Smeštaj i ishranu studenata za potrebe Univerziteta u Novom Sadu obavlja ustanova Studentski centar Novi Sad. Studentski centar u Novom Sadu osnovan je 1954. godine. Sa preko 250 zaposlenih Centar godišnje obezbeđuje ishranu za 6.500 studenata i 2.636 ležaja u 10 studentskih domova.

Smeštaj     

Smeštaj studentima Univerziteta Centar obezbeđuje u studentskim domovima u Novom Sadu i Zrenjaninu i to u sledećim objektima:

Naziv Adresa Mesto Kapacitet
Kateg.
1. „Slobodan Bajić“ Dr Sime Miloševića 10 Novi Sad 758 II
2. „Veljko Vlahović“ Dr Sime Miloševića 8 Novi Sad 340 II
3. „Feješ Klara“ Alekse Šantića 4 Novi Sad 120 I
4. „23. oktobar“ Danila Kiša 27 Novi Sad 139 I
5. „Živojin Ćulum“ Bulevar Despota Stefana 5a Novi Sad 372 I
6. „Novi B“ Bulevar Despota Stefana 7 Novi Sad 372 I
7. „Novi C“ Bulevar Despota Stefana 7a Novi Sad 350 I
8. „Sajmište“ Slobodana Bajića 17 Novi Sad 262 I
9. „Mihajlo Predić“ Jovana Popovića 2/c Zrenjanin 208 II
10. „Dr Zoran Đinđić“ Podgorička bb Sombor 143 I

Pored smeštaja za studente Centar obezbeđuje i smeštaj mlađim naučnim radnicima Univerziteta u Novom Sadu i to na sledecim lokcijama:
1. Dom za nastavno-naučni podmladak „Apart hotel“, 80 apartmana, Bulevar Cara Lazara 5, Novi Sad
2. Dom osoblja Univerziteta, 80 soba, ul. Danila Kiša 28/a, Novi Sad
3. Dom za smeštaj stranih gostiju Univerziteta „Apart vila“, 6 apartmana, Bulevar Despota Stefana 5, Novi Sad

Studentski dom 23. oktobar Studentski dom Feješ Klara Studentski dom Novi B
Studentski dom Sajmište Studentski dom Slobodan Bajić Studentski dom Veljko Vlahović
Studentski dom Živojin Ćulum