Studentski domovi u Novom Sadu

Smeštaj i ishranu studenata za potrebe Univerziteta u Novom Sadu obavlja ustanova Studentski centar Novi Sad. Studentski centar u Novom Sadu osnovan je 1954. godine. Sa preko 250 zaposlenih Centar godišnje obezbeđuje ishranu za 6.500 studenata i 2.636 ležaja u 10 studentskih domova.

Smeštaj     

Smeštaj studentima Univerziteta Centar obezbeđuje u studentskim domovima u Novom Sadu i Zrenjaninu i to u sledećim objektima:

NazivAdresaMestoKapacitet
Kateg.
1.“Slobodan Bajić”Dr Sime Miloševića 10Novi Sad758II
2.“Veljko Vlahović”Dr Sime Miloševića 8Novi Sad340II
3.“Feješ Klara”Alekse Šantića 4Novi Sad120I
4.“23. oktobar”Danila Kiša 27Novi Sad139I
5.“Živojin Ćulum”Bulevar Despota Stefana 5aNovi Sad372I
6.“Novi B”Bulevar Despota Stefana 7Novi Sad372I
7.“Novi C”Bulevar Despota Stefana 7aNovi Sad350I
8.“Sajmište”Slobodana Bajića 17Novi Sad262I
9.“Mihajlo Predić”Jovana Popovića 2/cZrenjanin208II
10.“Dr Zoran Đinđić” Podgorička bb Sombor143I

Pored smeštaja za studente Centar obezbeđuje i smeštaj mlađim naučnim radnicima Univerziteta u Novom Sadu i to na sledecim lokcijama:
1. Dom za nastavno-naučni podmladak “Apart hotel”, 80 apartmana, Bulevar Cara Lazara 5, Novi Sad
2. Dom osoblja Univerziteta, 80 soba, ul. Danila Kiša 28/a, Novi Sad
3. Dom za smeštaj stranih gostiju Univerziteta “Apart vila”, 6 apartmana, Bulevar Despota Stefana 5, Novi Sad

Studentski dom 23. oktobar Studentski dom Feješ Klara Studentski dom Novi B
Studentski dom Sajmište Studentski dom Slobodan Bajić Studentski dom Veljko Vlahović
Studentski dom Živojin Ćulum