Studentski dom Paviljon 3

Studentski dom Paviljon III nalazi se u Velikotrnovskoj ulici kod Medicinskog fakulteta.

Smeštajni kapacitet od 238 mesta raspoređen je u 110 soba, od kojih su 3 jednokrevetne, 90 dvokrevetne, 13 trokrevetne i 4 četvorokrevetne.

Stanari Paviljona III imaju studentski restoran u okviru doma.

Dom je izgrađen 1963. godine sredstvima Beogradskog univerziteta, a ustupljen je Studentskom centru Niš na trajno korišćenje četiri godine kasnije. Objekat je dograđivan nekoliko puta 1971, 1989. i 1997. godine. Te godine je dograđeno potkrovlje i dom je potpuno adaptiran.

Kapacitet: 238 mesta