Studentski dom Paviljon 2

Studentski dom Paviljon II nalazi se odmah pored Paviljona I. Raspolaže sa 270 smeštajnih mesta, koja su raspoređena u 90 soba. Struktura soba je sledeća:

  • 10 dvokrevetnih
  • 70 trokrevetnih
  • 10 četvorokrevetnih

Sve sobe imaju zasebno kupatilo.

Dom Paviljon II ima četiri čitaonice, internet klub sa povoljnim cenama korišćenja i klub Student.

Adresa: Radoja Domanovića 1

Telefon: 034/336-065