Stipendije programa Erazmus Mundus akcija 2 – Mreža razmene

GREEN TECH je Erazmus Mundus akcija 2 program koji omogućava razmenu studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama iz EU zemalja – članica i zemalja Zapadnog Balkana. Razmena studenata i zaposlenih je pokrivena odgovarajućim stipendijama i ceo program finansira Evropska komisija.

Program okuplja grupu univerziteta iz EU zemalja i grupu univerziteta sa Zapadnog Balkana (partneri na projektu), koji između sebe mogu razmenjivati studente na svim nivoima studija, kao i zaposlene, i to administrativni i akademski kadar.

Univerzitet u Kragujevcu je punopravni parner u ovoj mreži razmene: studenti i zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu spadaju u ciljnu grupu 1 (TG1), a diplomci Univerziteta u Kragujevcu u ciljnu grupu 2 (TG2).

Dostupni su sledeći nivoi mobilnosti:

• Razmena na nivou osnovnih studija – 10 meseci
• Master studije – razmena/ceo master program – 12, 18 meseci
• Doktorske studije – 36 meseci
• Postdoc – razmena – 6 meseci
• Akademsko i administrativno osoblje – razmena – 1 mesec

Oblasti studija koje su dostupne u Programu:

• Information and communication technologies,
• Engineering and energy,
• Environmental protection, preservation of cultural landscape, agriculture, food-processing, forestry, mining,
• Business and public administration, law and international relations, languages,
• Tourism and cultural heritage.

Zainteresovani kandidati prema svojoj studijskoj oblasti biraju željenu instituciju (da biste pronašli instituciju koja vam najviše odgovara, pogledajte akademsku ponudu svih univerziteta iz EU koji su uključeni u ovaj program):

1.Univerzitet Vigo, Španija, koordinator projekta
2.Univerzitet Porto, Portugal
3.Univerzitet Paderborn, Nemačka
4.Univerzitet Ljubljana, Slovenija
5.Univerzitet ekonomije Katovice, Poljska
6.Univerzitet Split, Hrvatska
7.Univerzitet hemijske tehnologije i metalurgije, Sofija, Bugarska
8.Univerzitet Leon, Španija

ROK ZA PRIJAVU: 25. MART 2016.

Kako bi imali pristup svim informacijama i akademskoj ponudi svih univerziteta, zainteresovani kandidati moraju postati članovi GreenTech-WB društvene mreže i to u grupi “Applicants“: Green Tech Social Network

Važna dokumenta:

Lista potrebne dokumentacije za prijavu
Smernice za prijavu kandidata – 1. deo
Smernice za prijavu kandidata – 2. deo
Smernice za prijavu kandidata – 3. deo
Lista kontakt osoba

Dodatne informacije možete naći na zvaničnom sajtu programa.
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: