Konkurs LabCitoyen 2016 – ljudska prava, zdravlje i životna sredina

Program LabCitoyen svake godine okuplja mlade frankofone osobe iz čitavog sveta oko tematika vezanih za ljudska prava, koristeći francuski jezik kao sredstvo za debatu i akciju. Tako se u izdanju za 2015. godinu, 81. mlada osoba (od kojih dvoje iz Srbije) okupila oko teme ˶Ljudska prava pred izazovima zaštite životne sredine˝, kako bi vodile razgovore i razmenjivale ideje o borbi protiv klimatskog zagrevanja.

Za više informacija pogledati: http://www.institutfrancais.com/fr/…

Ove godine, tematika programa LabCitoyen biće definisana oko aktuelnih izazova sa kojima se susreće javno zdravlje. Pravo na zdravlje je fundamentalno pravo svakog ljudskog bića i treba da bude dostupno svima. Kako bi se smanjile razlike u zdravstvu, akcije prevencije su neophodne da bi svako mogao da bude u što boljem zdravstvenom stanju. U okviru svojih aktivnosti senzibilizacije javnosti za pitanja životne sredine i zdravlja, Francuski institut u Srbiji pruža mogućnost jednom mladom kandidatu/kandidatkinji iz Srbije da učestvuje u razmenama o pitanjima ˶Ljudskih prava pred zdravstvenim izazovima˝ u Parizu od 3. do 11. jula 2016. godine. Boravak će biti prilika za učestvovanje u konferencijama, debatama, okruglim stolovima i radionicama na francuskom jeziku, kako bi se razmatrali izazovi za ljudsko zdravlje i predložila neka rešenja.

Konkurs je otvoren za:

  • kandidate starosti između 20 i 26 godina ;
  • državljane Srbije ;
  • društveno angažovane osobe ili osobe zainteresovane za pitanja zdravlja i ljudskih prava;
  • kandidate koji dobro vladaju francuskim jezikom (zahtevani nivo znanja : minimum B1).

Dosije za kandidaturu :
Svaki kandidat treba da napiše članak na francuskom jeziku (maksimalno dve stranice teksta) kojim će predstaviti jednu ili više inicijativa/akcija sa kojima je upoznat, ili za koje misli da mogu da poboljšaju zdravstveno stanje pojedinaca kroz:

  • promovisanje zdrave ishrane,
  • bavljenje sportom,
  • i/ili prevenciju sanitarnih rizika vezanih za životnu sredinu (zagađenje vazduha, vode, zemljišta).

Ovi predlozi treba da budu realistični i prilagođeni srpskom društvu, da bi omogućili da se građanima pomogne da odaberu zdraviiji način života na lokalnom nivou.

Kriterijumi za izbor :
Žiri će ocenjivati:

  • kvalitet i originalnost predloženih aktivnosti;
  • koliko su predložene inicijative realistične u kontekstu Srbije;
  • građansku dimenziju predloženih inicijativa.

Učešće kandidata u radu nekog udruženja biće dodatno vrednovano, kao i vladanje francuskim jezikom.

Članak treba poslati gospođi Lor Tarijel na: laure.tariel@institutfrancais.rs najkasnije do 4. aprila 2016. godine, uz biografiju kandidata (curriculum vitae) kojim će se posebno ukazati na posvećenost kandidata poštovanju zdravlja i ljudskih prava (naročito kroz učešće u radu nekog udruženja).

Nagrada: Odabrani kandidat će boraviti u Parizu od 3. do 11. jula 2016. godine, u organizaciji Francuskog instituta (koji preuzima troškove povratne avionske karte od Beograda do Pariza, troškove smeštaja, ishrane i obuke).

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: