Gde putuješ naredne jeseni?

Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa Evrope u okviru svog univerziteta organizuje besplatan stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti.
Kursevi traju od 7 do 14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja. Sadržaj kursa je unapred određen, tako da svaki student može, osim destinacije, da izabere i temu koja odgovara njegovoj struci i aplicira. Studenti koji žele da se prijave za kurs moraju da naprave nalog na internet stranici www.best.eu.org. Na istoj internet stranici nalazi se spisak svih gradova u kojima se kursevi održavaju,  kao i nihove teme. Popunjavanjem aplikacionog formulara i pisanjem motivacionog pisma na engleskom jeziku studenti se prijavljuju za odabrani kurs. Mogućnost učestvovanja na jednom kursu ima najviše 22 studenta iz svih gradova Evrope u kojima postoji lokalna BEST grupa.
BESTpLAKATaUTMN-727x1024
Najbitniji kriterijum prilikom odabira kandidata je dobro napisano motivaciono pismo, u kome bi student trebalo da napiše zašto želi da se prijavi baš za taj kurs. Priliku da se prijave imaju studenti sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu: TMF, ETF, FON, RGF, Građevinski, Arhitektonski, Mašinski, Matematički, Fizički, Biološki, Hemijski, Fakultet za fizičku hemiju, Šumarski, Poljoprivredni, Geografski, Saobraćajni, Tehnički fakultet u Boru i Farmaceutski fakultet.
Nivo studija nije relevantan, potrebno je osnovno znanje engleskog jezika. Za više informacija o seminarima i prijavama posetite:http://best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp Ili kontaktirajte BEST Beograd na e-mail: beograd@best.eu.org.
Izvor: KOMS
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: