Studentske organizacije u Kragujevcu

Studentska asocijacija Kragujevac

Studentska asocijacija Kragujevac je nezavisna i nestranačka organizacija čiji se član postaje na dobrovoljnoj osnovi. Organizcija je osnovana pod ovim imenom 2001. godine, a njeni članovi su studenti 11 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. SA Kragujevac deluje na teritoriji Kragujevca, a osnovni zadatak je da se zalaže za interese i prava studenata. Osnovni ciljevi Studentske asocijacije Kragujevac su, između ostalog,  visok kvalitet nastave, bolji uslovi studiranja, efikasnost obrazovnog i naučnog sistema, visok nivo obrazovnog standarda i zalaganje za autonomiju Univerziteta. Tokom 2001. godine SA sprovela je antikorupcijsku kampanju na svim fakultetima Kragujevačkog univerziteta. Korupcija nije iskorenjena, ali postoji u znatno manjoj meri nego pre kampanje. Studentska asocijacija Kragujevac bila je uključena u akciju uvođenja studentskih kartica koje su obezbedile brojne pogodnosti za studente u vidu popusta u komercijlnim objektima i pozorištima i bioskopima. Studentska asocijacija Kragujevac tokom svog postojanja bila je uključena u brojne projekte. Organizovala je studentska okupljanja u svrhu proslava i druženja, zatim u humanitarne svrhe i radi protesta. Bila je uključena u izrade nacrta zakonskih regulativa koje se tiču studenata. Štampala je i publikacije Vodič za maturante i Vodič za studente.

Studentska unija Univerziteta u Kragujevcu

timthumb.phpStudentska unija Univerziteta u Kragujevcu nevladina je, neprofitna i nestranačka organizacija koja se zalaže za interese studenata. Po strukturi je krovna organizacija studentskih unija na fakultetima Kragujevačkog univerziteta. Pokrenuta je 1998. godine kao neformalna mreža studentskih unija, a njen status pravno je utvrđen 2002. godine. Dve godine kasnije postaje i članica Studentskih unija Srbije. Među osnovnim ciljevima  Studentske unije Univerziteta u Kragujevcu su zaštita i unapređenje prava i položaja studenata i unapređenje obrazovnog standarda i visokoobrazovnog sistema. Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva, SUUKG sarađivala je sa državnim institucijama kao što su Ministartsvo prosvete, Ministarstvo omladine i sporta, vlasti grada Kragujevca, Studentski centar Kragujevac, Studentski kulturni centar Kragujevac i Crveni krst Kragujevac . Studentska unija Univerziteta u Kragujevcu učestvovala je u političkim dešavanjima u zemlji putem antiratne kampanje 1998. godine i kampanje za ostvarivanje biračkog prava 2000. godine. Organizacija je učestvovala i u realizaciji seminara Catalyst! i The European Credit Transfer System u vezi sa bolonjskom reformom. Godine 2003. otvorila je Maturantski informativni centar, a učestvovala je i u projektu za borbu protiv korupcije 2005. godine i uvođenju antidiskriminacionih klauzula u fakultetske statute. SUUKG je i jedino mesto u Kragujevcu na kom studenti mogu nabaviti Easy Travel Card (ETC) sa popustima za prevoz u zemlji i van nje. Zvanični sajt Studentske unije Univerziteta u Kragujevcu možete posetiti putem sledećeg linka.

Na Univerzitetu u Kragujevcu postoji više organizacija koje deluju na području Univerziteta:

Univerzitetski sportski savez Kragujevca

logo-usskgUniverzitetski sportski savez Kragujevca je organizacija fakultetskih i studentskih sportskih društava i organizacija Univerziteta u Kragujevcu koja je osnovana 1973. godine u Kragujevcu radi organizovanja studentskog – univerzitetskog sporta. Primarna delatnost Univerzitetskog sportskog saveza Kragujevca je organizovanje studentskih sportskih takmičenja, popularizacija studentskog sporta, afirmacija sportista – studenata kroz takmičenja koja su u organizaciji Univerzitetskog sportskog saveza Kragujevca i drugih univerzitetskih sportskih saveza na nivou države i međunarodnom nivou. U sastav Univerzitetskog sportskog saveza Kragujevca ulaze sledeći fakulteti odnosno fakultetska sportska društva i organizacije: Ekonomski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno – matematički fakultet, Mašinski fakultet, Filološko – umetnički fakultet, Mašinski fakultet – Kraljevo, Učiteljski fakultet – Jagodina, Tehnički fakultet – Čačak, Agronomski fakultet – Čačak i Učiteljski fakultet – Užice. Univerzitetski sportski savez u svom planu i programu organizuje i realizuje mnogobrojne aktivnosti i takmičenja. Te aktivnosti delimo u tri grupe :

  • Aktivnosti i takmičenja na nivou Univerziteta, studentski kupovi, lige, prvenstva . . .
  • Aktivnosti i takmičenja na nivou države ( republički nivo) studentski kupovi i lige Srbije . . .
  • Aktivnosti i takmičenja na međunarodnom planu učešća naših univerzitetskih reprezentacija na evropskim takmičenjima – prvenstvima, kupovima . . .

Zvaničnu prezenentaciju Univerzitetskog sportskog saveza Kragujevca možete pogledati na sledećem linku.

 

Klub za računovodstvo i poslovne finansije-Aktiva

856a0b89b287a00c2cf3e5fac849f4d8Klub za računovodstvo i poslovne finansije „Aktiva“ je osnovan na inicijativu studenata i asistenata sa modula Računovodstvo i poslovne finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Vizija Kluba je da postane prepoznatljivo udruženje studenata koje svoj uspeh meri uspehom studenata koji rade i sarađuju sa Klubom.

Misija Kluba Aktiva se ogleda u razvoju i unapređenju praktičnih i teorijskih znanja i sposobnosti studenata iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija.

Klub teži ostvarenju sledećih ciljeva:

  •     razvoj i unapređenje praktičnih i teorijskih znanja iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija,
  •     promocija Katedre za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,
  •     promovisanje akademskog poštenja među studentima,
  •     podsticanje studenata na aktivno učešće u akademskom životu i međusobnu saradnju,
  •     promovisanje društvene odgovornosti među studentima.

Zvaničnu prezentaciju Kluba Aktiva možete pogledati na sledećem linku.